اگر حیوانات در انیمیشن‌ها انسان بودند

همه ما عاشق فیلم های انیمیشنی هستیم چون هر نوع اتفاق عجیب و سحرآمیزی که فکرش رو بکنید تو این فیلم ها وجود داره و یکی از این اتفاقات عجیب که معمولا توی تمام انیمیشن ها به چشم می خوره وجود حیواناتی هست که قادر به صحبت کردن هستند. شاید در ذهن خیلی از شما این سوال پیش بیاد که اگه این حیوانات سخنگو انسان بودند چه شکلی میشدند؟

تیمون و پومبا در شیر شاه

اگر حیوانات در انیمیشن‌ها انسان بودند اگر حیوانات در انیمیشن‌ها انسان بودند

پو در پاندای کونگ فوکار

اگر حیوانات در انیمیشن‌ها انسان بودند اگر حیوانات در انیمیشن‌ها انسان بودند

اسکرات در عصر یخبندان

اگر حیوانات در انیمیشن‌ها انسان بودند اگر حیوانات در انیمیشن‌ها انسان بودند

ملمن و گلوریا در ماداگاسکار

اگر حیوانات در انیمیشن‌ها انسان بودنداگر حیوانات در انیمیشن‌ها انسان بودند

جودی و نیک و فلش در زوتوپیا

اگر حیوانات در انیمیشن‌ها انسان بودند
اگر حیوانات در انیمیشن‌ها انسان بودند

باب اسفنجی

اگر حیوانات در انیمیشن‌ها انسان بودنداگر حیوانات در انیمیشن‌ها انسان بودند

انگری بردز

اگر حیوانات در انیمیشن‌ها انسان بودنداگر حیوانات در انیمیشن‌ها انسان بودند

سیمبا و نالا در شیر شاه

اگر حیوانات در انیمیشن‌ها انسان بودند اگر حیوانات در انیمیشن‌ها انسان بودند

خر شرک

اگر حیوانات در انیمیشن‌ها انسان بودند اگر حیوانات در انیمیشن‌ها انسان بودند

گوفی

اگر حیوانات در انیمیشن‌ها انسان بودند اگر حیوانات در انیمیشن‌ها انسان بودند

کلوئه در زندگی خصوصی حیوانات خانگی

اگر حیوانات در انیمیشن‌ها انسان بودند اگر حیوانات در انیمیشن‌ها انسان بودند

 

منبع: بدونیم
Thanks! You've already liked this
No comments