تفاوت بین اضطراب و استرس چیست؟

استرس و اضطراب؛ دو کلمه متفاوت هستند که اغلب توسط برخی افراد به جای یک کلمه به کار می روند. در صورتی که این دو شرایط تعاریف متفاوتی دارند.

کسانی که با اضطراب زندگی می کنند از اینکه به آن ها به طور مداوم گفته شود که ریلکس باشند و نگران چیزی نباشند، ناراحت می شوند. در بسیاری از مواقع، افراد به اشتباه چیزی که ما تجربه می کنیم را استرس در نظر می گیرند و سعی دارند به ما اطمینان دهد که همه چیز حل خواهد شد.

هر فردی استرس و اضطراب را تجربه کرده است. تفاوت بین این دو این است که استرس پاسخ به یک تهدید در یک وضعیت است و اضطراب یک واکنش به استرس است. اشتباه گرفتن این دو موضوع می تواند باعث آسیب هایی به فرد شود و شخص مبتلا به اضطراب را ناامید کند.

فردی که با اضطراب زندگی می کند، اغلب تجربه ترسی را دارد که بر تمام احساساتش غلبه می کند. زمانی که این ترس فراگیر شود، شخص نگرانی و دلهره را تجربه می کند. بسیاری از مردم اضطراب را به عنوان یک احساس دلهره یا ترس توصیف می کنند که تقریباً همیشه یک احساس اتفاق ناگوار قریب الوقوع را نیز به دنبال دارد.

چیزی که ناامیدکننده است این است که اغلب منبع این تشویش مشخص نیست. افراد مضطرب تمایل به نگرانی زیاد دارند، اما مطمئن نیستند که چه چیزی آن ها را نگران کرده است. آن ها می ترسند؛ اما نمی توانند درک کنند که ترسشان از کجا نشئت گرفته است.

پیشنهاد ما »  با ترک این ۳ عادت، از قلب‌تان محافظت کنید

استرس توسط یک عامل استرس زا ایجاد می شود. استرس می آید و می رود و می تواند به دلیل وضعیت یا تفکری به وجود آید که باعث می شود فرد احساس سرخوردگی، خشم، عصبانیت یا حتی اضطراب کند.

طبق گفته یک روانشناس، تفاوت کلیدی بین اضطراب و استرس، حس درماندگی است. هنگام استرس شما می توانید با منابع استرس زا مقابله کنید و بر آن ها چیره شوید. با بالا زدن آستین خود و مقابله با استرس می توانید کمتر احساس درماندگی کنید.

بهترین راه برای درک این موضوع که اضطراب و استرس یک چیز نیستند، آگاهی و مهربانی است. مهم است که درک کنیم اضطراب ناشی از ترس است؛ در حالی که استرس از منابع خارجی نشئت می گیرد.
به عبارت ساده تر، اضطراب از یک منبع داخلی و استرس از یک عامل خارجی نشئت می گیرد. به همین دلیل افرادی که دچار اضطراب هستند، نمی توانند به راحتی از آن بیرون بیایند؛ زیرا که اضطراب در درون ما زندگی می کند.

منبع: فوت و فن
Thanks! You've already liked this
No comments