تاثیر داشتن حیوانات دست‌آموز در زمان بچگی

میگویند سگ ها بهترین دوست انسان هستند. حالا یک مطالعه جدید نشان داده که این حرف حداقل در زمان بچگی صادق است. این مطالعه نشان داده که ارتباط بچه ها با حیوان خانگی شان آنها را بیشتر از ارتباط با برادر یا خواهرشان اقناع میکند مضافا بر اینکه نسب به برادر و خواهر درگیری کمتری هم با حیواناتشان دارند.

این نتیجه مطالعه محققان دانشگاه کمبریج است که در مجله Journal of Applied Developmental Psychology منتشر شده است.

در خیلی از خانواده ها حیوانات هم از اعضای آن خانواده حساب میشوند که وفاداری بدون قید و شرط دارند و مونس اعضای خانواده هستند. مطالعات قبلی نشان داده که حیوانات دست آموز خانگی میتوانند تاثیر مفیدی در سلامت روحی اعضای خانواده داشته و استرس و اضطرای و افسردگی را کم کنند.

در مطالعه جدید محققان ۷۷ بچه با سن ۱۲ سال که حداقل یک برادر یا خواهر و یک حیوان دست آموز در خانه داشتند را بررسی کردند. آنها ارتباط بین فرد با خواهر یا برادرش از یک طرف و حیوانش از طرف دیگر را با استفاده از یک روش سنجش خاص به نام Network of Relationships Inventory بررسی کردند. مطالعه نشان داد که درگیری و اختلاف بچه ها با حیوانشان کمتری از درگیری آنها با خواهر برادرشان بود و از طرف دیگر نشان داد که رضایت بچه ها از ارتباطشان با حیوانشان بیش از رضایت از ارتباط با خواهر برادرشان بود. نکته دیگر این بود که دختران با حیوان خانگی شان ارتباط قویتری تا پسران داشتند.

Thanks! You've already liked this
No comments