هر چند روز یکبار باید بچه را حمام کرد؟

نوزادان در هفته های نخست زیاد کثیف نمیشوند و میتوانند به راحتی چند روز را بگذرانند. اگر نمیخواهید، مجبور نیستید که نوزادتان را روزانه حمام کنید. برخی از مادران ترجیح میدهند اولین حمام فرزندشان را یک یا دو روز به تاخیر بیندازند تا اجازه دهند که ورنیکس یا آن پوشش چرب روی پوست نوزاد، جذب بدنش شود – این ماده، مرطوبکنندهای طبیعی و محافظ پوست است.

گرچه اکثر بچههای بزرگتر عاشق حمام کردن هستند ولی حمام کردن نوزاد میتواند راهی برای برقراری پیوند با او نیز استفاده شود. طی حمام کردن با فرزندتان حرف بزنید.

حتی اگر فرزندتان در آغاز حمام کردن گریه کرد آرامش و خونسردی خود را حفظ کرده و با کلمات محبت آمیز با او حرف بزنید. نوزادان استرس و عصبانیت مادرشان را تشخیص داده و نسبت به آن عکس العمل نشان می دهد.

اگر از به دلایلی از حمام کردن فرزندتان صرف نظر کردید، به جای آن فرزندتان را از سر تا پا پاک کنید: با استفاده از پنبه و آب جوشیدهی خُنک شده، صورت، رویهم افتادگیهای پوست و ناحیهی پوشک فرزندتان را پاکیزه کنید.

Thanks! You've already liked this
No comments