زمان مناسب از شیر گرفتن کودک

از شیر گرفتن کودکان برای مادران کار سختی است. بچه ها دوست دارند تا هر وقت دل شان می خواهد شیر مادر یا شیشه بخورند، ولی مادران می ترسند که مبادا آنها این کار را کنار نگذارند و غذا نخورند. مادران برای این کار عجله می کنند و سریع کودک را از شیر می گیرند. حتی نمی گذارند او پستانک یا شیشه بخورد.

مادران برای از شیر گرفتن فرزندان شان فشار زیادی را تحمل می کنند. این فشارها به خصوص زمانی که کودک به سن دو سالگی می رسد و هنوز به شیر خوردن اصرار دارد، بیشتر می شود.

دوستان و آشنایان به شما می گویند: چرا هنوز بچه ات از شیشه میخوره، بزرگ شده چرا با لیوان شیر نمی خوره؟ پزشکان کودک نیز توصیه می کنند که شما در این سن او را از شیر بگیرید.

بنابر توصیۀ این افراد ممکن است مادری که تا دیروز کودک دو ساله اش را شیر می داده، یکدفعه تصمیم بگیرد که دیگر به او شیر ندهد، حتی کسانی که از کنار شما عبور می کنند نیز ممکن است به شما نگویند: بچه ات خیلی بزرگ شده، دیگه نباید به او شیر خودت یا شیشه بدی.

این جملات منفی نه تنها باعث آزار شما بلکه باعث آزار کودک تان نیز می شود، معمولاً وقتی دیگران این حرف ها را به شما می زنند، شما می توانید خودتان را کنترل کنید، ولی این کار برای بچه ها سخت است، وقتی شما به پارک رفته اید و می بینید که فرزندتان تنها کودکی است که شیشه یا شیر خودتان را می خورد، از خودتان می پرسید که چرا بچه های آنها این کار را نمی کنند و کودک شما هنوز شیر می خورد.

از خودتان می پرسید که ایا خیلی او را لوس نکرده اید؟ آیا او هنوز بزرگ نشده است؟ خیال تان راحت باشد و به این فکر کنید که شاید هنوز کودک شما آمادگی از شیر گرفته شدن را نداشته باشد.

اگر از حرف های دیگران ناراحت می شوید به فرزندتان بگویید که وقتی خانه رفتید می توانید به او شیر بدهید و او نباید جلوی دیگران شیشه بخورد.

اگر کودک تان را زود از شیشه بگیرید و به او حتی پستانک یا شیشه ندهید، کودک برای آرام کردن خودش به چیزهای دیگری پناه می برد. او ممکن است پرخاشگر شود و یا انگشت یا اسباب بازی هایش را بمکد.

مادری که این کار را با کودکش کرده بود و او را زود از شیر گرفته بود، می گفت که وقتی کودکش را از شیر گرفت، او شروع به مکیدن انگشتش کرده. بچه هایی که زود از شیر مادر گرفته می شوند، شروع می کنند به مکیدن انگشت شان، گاهی اوقات نیز وقتی لیوانی برای شیر خوردن به آنها داده می شود، آنها لبه های لیوان را می مکند.

از شیر گرفتن کودکان برای مادران کار سختی است. بچه ها دوست دارند تا هر وقت دل شان می خواهد شیر مادر یا شیشه بخورند، ولی مادران می ترسند که مبادا آنها این کار را کنار نگذارند و غذا نخورند. مادران برای این کار عجله می کنند و سریع کودک را از شیر می گیرند. حتی نمی گذارند او پستانک یا شیشه بخورد.

مادران برای از شیر گرفتن فرزندان شان فشار زیادی را تحمل می کنند. این فشارها به خصوص زمانی که کودک به سن دو سالگی می رسد و هنوز به شیر خوردن اصرار دارد، بیشتر می شود.

دوستان و آشنایان به شما می گویند: چرا هنوز بچه ات از شیشه میخوره، بزرگ شده چرا با لیوان شیر نمی خوره؟ پزشکان کودک نیز توصیه می کنند که شما در این سن او را از شیر بگیرید.

بنابر توصیۀ این افراد ممکن است مادری که تا دیروز کودک دو ساله اش را شیر می داده، یکدفعه تصمیم بگیرد که دیگر به او شیر ندهد، حتی کسانی که از کنار شما عبور می کنند نیز ممکن است به شما نگویند: بچه ات خیلی بزرگ شده، دیگه نباید به او شیر خودت یا شیشه بدی.

این جملات منفی نه تنها باعث آزار شما بلکه باعث آزار کودک تان نیز می شود، معمولاً وقتی دیگران این حرف ها را به شما می زنند، شما می توانید خودتان را کنترل کنید، ولی این کار برای بچه ها سخت است، وقتی شما به پارک رفته اید و می بینید که فرزندتان تنها کودکی است که شیشه یا شیر خودتان را می خورد، از خودتان می پرسید که چرا بچه های آنها این کار را نمی کنند و کودک شما هنوز شیر می خورد.

از خودتان می پرسید که ایا خیلی او را لوس نکرده اید؟ آیا او هنوز بزرگ نشده است؟ خیال تان راحت باشد و به این فکر کنید که شاید هنوز کودک شما آمادگی از شیر گرفته شدن را نداشته باشد.

اگر از حرف های دیگران ناراحت می شوید به فرزندتان بگویید که وقتی خانه رفتید می توانید به او شیر بدهید و او نباید جلوی دیگران شیشه بخورد.

اگر کودک تان را زود از شیشه بگیرید و به او حتی پستانک یا شیشه ندهید، کودک برای آرام کردن خودش به چیزهای دیگری پناه می برد. او ممکن است پرخاشگر شود و یا انگشت یا اسباب بازی هایش را بمکد.

مادری که این کار را با کودکش کرده بود و او را زود از شیر گرفته بود، می گفت که وقتی کودکش را از شیر گرفت، او شروع به مکیدن انگشتش کرده. بچه هایی که زود از شیر مادر گرفته می شوند، شروع می کنند به مکیدن انگشت شان، گاهی اوقات نیز وقتی لیوانی برای شیر خوردن به آنها داده می شود، آنها لبه های لیوان را می مکند.

Thanks! You've already liked this
No comments