هدف از پوشیدن این کفش، دوستی با کبوترهاست!

مدهای عجیب و غریب زیادی در سراسر دنیا وجود دارد که دیدن آن ها گاهی موجب تعجب، گاهی خنده و گاهی هم باعث ترس می شوند.

یکی از مصداق های بارز مدهای ترسناک، کفش هایی است که یک زن ژاپنی پوشیده و با آن ها در خیابان تردد می کند. این کفش ها از جنس نمد و به صورت پاپوش هستند که با ظرافت زیاد شبیه کبوتر طراحی شده اند و این طور به نظر می رسد که فرد، پایش را درون بدن کبوتر قرار داده است.

این مد، موجب وحشت شهروندان ژاپنی شده، به طوری که بیشتر افرادی که این خانم را در خیابان می بینند از وی عکس گرفته و با این پرسش که «چرا؟ » آن را با دیگران به اشتراک می گذارند. اما هیچ کسی نمی داند هدف اصلی «اوهاتا» از این کار چیست؛ او برای اینکه موجب وحشت این پرنده‌ها نشود، چنین کفش‌هایی را تهیه کرده تا وقتی از کنار آنها عبور می کند، کبوترها نترسیده و پرواز نکنند.

نحوه ساخت کفش کبوتری

در اینجا با نحوه ساخت این کفشها آشنا میشویم.

هدف از پوشیدن این کفش، دوستی با کبوترهاست!8

مرحله ۱


هدف از پوشیدن این کفش، دوستی با کبوترهاست!9

مرحله ۲


هدف از پوشیدن این کفش، دوستی با کبوترهاست!10

مرحله ۳


هدف از پوشیدن این کفش، دوستی با کبوترهاست!11

مرحله ۴


هدف از پوشیدن این کفش، دوستی با کبوترهاست!14

مرحله ۵


هدف از پوشیدن این کفش، دوستی با کبوترهاست!15

مرحله ۶


هدف از پوشیدن این کفش، دوستی با کبوترهاست!12

مرحله ۷


هدف از پوشیدن این کفش، دوستی با کبوترهاست!13

تصویر جلوی کفش کبوتری


هدف از پوشیدن این کفش، دوستی با کبوترهاست!16

تصویر بغل کفش کبوتری


هدف از پوشیدن این کفش، دوستی با کبوترهاست!17

تصویر پشت کفش کبوتری

تصاویری از کفش کبوتری در خیابان

منبع: روزیاتو
Thanks! You've already liked this
No comments