آشنایی با داروی سولامر

ما در این مطلب شما را با داروی سولامر آشنا می کنیم.

موارد استفاده:

فسفات بایندر پلیمریک. با کاهش سطح سرمی فسفر، در درمان بیمارانی که نارسایی کلیوی مزمن دارند و همودیالیز می شوند، کاربرد دارد.

مکانیسم اثر:

دارو از طریق تحریک رسپتورهایb2 و رسپتورهای دوپامین محیطی با مهار کردن جذب دوباره نورونال نورآدرنالین باعث افزایش برون ده قلبی، وازودیلاسیون محیطی و افزایش جریان خون محیطی و مزانتریک می شود.

فارماکوکینتیک:

در افراد سالم، این دارو به صورت سیستمیک جذب نمی شود. تاکنون مطالعه ای بر روی کاربرد دارو در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی انجام نشده است.

عوارض جانبی:

از عوارض مصرف این دارو می توان به سردرد، هیپوتانسیون، هیپرتانسیون، ترومبوز، بیوست، تهوع، اسهال، استفراغ و سرفه اشاره کرد.

تداخل دارویی:

مصرف همزمان این دارو با سیپروفلوکساسین منجر به کاهش فراهم زیستی سیپروفلوکساسین می شود و این دو دارو نباید به طور همزمان تجویز شوند. بهتر است داروها ۳ ساعت قبل یا ۱ ساعت بعد از مصرف سولامر استفاده شوند.

منبع: سلامتیسم
Thanks! You've already liked this
No comments