آشنایی با داروی پیلوکارپین

ما در این مطلب شما را با داروی پیلوکارپین آشنا می کنیم.

موارد استفاده:

پیلوکارپین برای درمان گلوکوم با زاویه باز، گلوکوم با زاویه بسته قبل از جراحی و القا تنگ شدن مردمک چشم پس از جراحی یا افتالموسکوپی به کار می رود.

مکانیسم اثر:

پیلوکارپین یک مقلد پاراسمپاتیک است که به طور مستقیم، گیرنده های کولینرژیک را تحریک میکند. پیلوکارپین باعث انقباض عضله اسفنکتر عنبیه و در نتیجه کوچک شدن مردمک چشم می شود. انقباض عضله مژگانی باعث افزایش تطابق و کاهش فشار داخل کره چشم می شود.

فارماکوکینتیک:

زمان شروع اثر تنگ کنندگی مردمک ۳۰-۱۰ دقیقه پس از مصرف و زمان رسیدن به حداکثر اثر (کاهش فشار داخل چشم) ۷۵ دقیقه می باشد. طول مدت اثر دارو ۸-۴ ساعت در مورد تنگ شدن مردمک و ۱۴-۴ ساعت در مورد کاهش فشار داخل چشم می باشد.

موارد منع مصرف:

این فراورده در آسم نایژه ای، التهاب عنبیه یا دیگر شرایطی که انقباض مردمک چشم در آنها نامطلوب است و جداشدگی لایه های داخلی شبکیه از لایه دندانه نباید مصرف شود.

هشدارها:

در صورت تاری دید یا تغییر در دید دور یا نزدیک به ویژه به هنگام شب، به پزشک مراجعه کنید.

عوارض جانبی:

درد چشم، تاری یا تغییر در دید، کاهش دید در شب، تحریک چشم و سردرد از عوارض جانبی مهم دارو است.

تداخل دارویی:

مصرف همزمان فراورده های آنتی کولینرژیک چشمی مثل سیکلوپنتولات ممکن است با اثر ضد گلوکوم پیلوکارپین یا اثر گشادشدن مردمک توسط این فراورده ها تداخل ایجاد کند.

نکات قابل توصیه:

  1. دارو بیشتر از مقدار توصیه شده مصرف نشود.
  2. چنانچه مصرف یک نوبت از دارو فراموش گردید، به محض به یاد آوردن مصرف شود مگر آنکه تقریباً نوبت مصرف بعدی فرا رسیده باشد.

مقدار مصرف:

مقدار مصرف یک قطره ۶-۳ بار در روز می باشد.

اشکال دارویی:

Drops: brr Drops: +brr Drops: %4

منبع: سلامتیسم
Thanks! You've already liked this
No comments