آشنایی با داروی پیریمتامین

ما در این مطلب شما را با داروی پیریمتامین آشنا می کنیم.

موارد استفاده:

این دارو همراه با سولفادوکسین و کینین در درمان مالاریای مقاوم به کلروکین کاربرد دارد. این دارو همراه با سولفونامیدها در درمان توکسوپلاسموز نیز مصرف می شود.

مکانیسم اثر:

پیریمتامین آنزیم دی هیدروفولات ردوکتاز پلاسمودیوم را مهار می کند.

فارماکوکینتیک:

پیریمتامین از راه خوراکی به خوبی جذب می شود و به طور گسترده در بدن انتشار می یابد. غلظت سرمی پیریمتامین ۶-۲ ساعت بعد از مصرف به اوج خود می رسد. نیمه عمر دارو ۱۲۰ -۸۰ ساعت و عمدتاً کلیوی و آهسته است و ممکن است ۳۰ روز یا بیشتر طول بکشد.

موارد منع مصرف:

این دارو در کم خونی مگالوپلاستیک یا سایر موارد کمبود فولات نباید مصرف شود.

هشدارها:

  • مصرف پیریمتامین در صورت وجود مشکل کلیهای یا کبدی، ضعف مغز استخوان، کم خونی و سابقه اختلالات صرعی باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
  • انجام آزمایش خون در طول درمان دراز مدت با این دارو توصیه می شود.

عوارض جانبی:

تضعیف روند خون سازی در صورت مصرف مقادیر زیاد دارو، عوارض گوارشی، بثورات جلدی و بی خوابی از عوارض مصرف این دارو هستند.

تداخل دارویی:

در صورت مصرف همزمان پیریمتامین با کوتریموکسازول، تری متوپریم، فنی توئین یا متوترکسات، اثر آنتی فولات این دارو تشدید می یابد. مصرف همزمان این دارو با داروهای مضعف مغز استخوان، ممکن است باعث افزایش اثرات کاهنده گلبول های سفید و پلاکت ها شود.

نکات قابل توصیه:

  1. برای کاهش تحریک گوارشی، دارو را می توان با غذا مصرف کرد.
  2. مصرف همزمان اسید فولیک در طول درمان با این دارو ممکن است ضروری باشد.
  3. در درمان توکسوپلاسموز، به ویژه با مقادیر زیاد، مراجعه منظم به پزشک به منظور انجام آزمایش خون ضروری است.
  4. دوره درمان با دارو باید تکمیل شود.

مقدار مصرف:

بزرگسالان: در درمان مالاریای ناشی از پلاسمودیوم فالسیپارم مقاوم به کلروکین، ۷۵ میلی گرم پری متامین همراه با ۱٫۵ گرم سولفادوکسین، یک نوبت سه روز پس از درمان با کینین، مصرف می شود. در درمان توکسوپلاسموز، ابتداmg/day50-200 همراه با ۱-۰٫۲۵ گرم سولفونامید هر ۶ ساعت به مدت ۲-۱۱ روز و سپسmg/day50-250 همراه با ۵۰۰-۱۲۵ میلی گرم سولفونامید هر ۶ ساعت برای ۲-۶ هفته مصرف می شود. پری متامین به مقدار ۱۲٫۵ میلی گرم همراه با ۱۰۰ میلی گرم داپسون یک بار در هفته از یک هفته قبل از عزیمت به مناطق آلوده به مالاریا تا ۴ هفته پس از بازگشت از آن مناطق به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری مصرف می شود. پیریمتامین همراه با سولفادیازین یا کلیندامایسین در درمان توکسو پلاسموز mg/kg50-100 به مدت ۳ روز و سپسmg/day20 به مدت ۶ -۴ هفته مصرف می شود.

کودکان: در درمان مالاریا مقاوم به کلروکین، mg/kg1.25 پیریمتامین همراه باmg/kg25 سولفادوکسیون به صورت مقدار واحد، سه روز پس از درمان با کینین، مصرف می شود. برای پیشگیری از مالاریا مقدار مصرف دارو (پیریمتامین و داپسون) برای کودکان ۵-۱ سال (یا ۱۹-۱۰۰ کیلوگرم وزن بدن) معادل یک چهارم، برای کودکان ۱۱-۶ سال (یا با وزن ۳۹-۲۰ کیلوگرم) معادل نصف و برای سایر کودکان معادل مقدار مصرف بزرگسالان است. مقدار مصرف پیریمتامین در درمان توکسوپلاسموز در کودکانmg/kg1 یک بار در روز به مدت ۳-۱ روز و سپس ۰٫۵ mg/kg دو بار در روز برای ۴ ۶ هفته همراه با یک سولفونامید می باشد.

اشکال دارویی:

Tablet: 25m

منبع: سلامتیسم
Thanks! You've already liked this
No comments