منطقی‌تر شدن در هنگام استفاده از گوشی‌های هوشمند

تحقیقات نشان می دهند در هنگام استفاده از گوشی های هوشمند منطقی تر هستیم.

در بسیاری از مواقع دیده ایم که چگونه احساساتی شدن افراد می تواند باعث شود تا چیزی بگویند که از صمیم قلب به آن اعتقاد ندارند و این امر زمانی بیشتر جلوه می کند که فرد می خواهد تصمیم به خصوصی بگیرد. بنابراین اگر در هنگام تصمیم گیری بتوانیم منطقی تر عمل کنیم قطعا تصمیمات هوشمندانه تری خواهیم گرفت. برای بررسی بیشتر این موضوع در ادامه همراه تکرا باشید.

تحقیقات اخیر نشان می دهد که مردم در هنگام استفاده از گوشی های هوشمند به نسبت استفاده از کامپیوتر، منطقی تر عمل می کنند.

این تحقیقات که در ژورنال نقش کامپیوترها در رفتار انسان منتشر شده بیان می کند که انسان در مقابل معضلات در هنگام استفاده از گوشی های هوشمند، تصمیمات به مراتب منطقی تری نسبت به زمانی که از کامپیوتر استفاده می کند، می گیرد و کاربران کامپیوترهای شخصی در تصمیم گیری ها بیشتر متکی به احساسات بصری هستند.

ظاهرا این امر به این دلیل است که در هنگام استفاده از گوشی های هوشمند و به دلیل نوع عملکرد آن ها، ما تنها بر روی یک کار تمرکز می کنیم اما کامپیوتر فضای بیشتری در اختیار انسان قرار داده و جزئیات بیشتری را در یک زمان در اختیار کاربران قرار می دهد که قطعا یکی از دلایل آن هم نوع طراحی نرم افزارهاست.

دکتر آلبرت بارک دوران محقق ارشد این تحقیقات در دانشگاه لندن در این اظهار داشت: ما در تحقیقاتمان به این نتیجه رسیدیم که مردم در هنگام استفاده از گوشی های هوشمند و در هنگام مواجهه با مشکلات روحی معمول، تصمیمات غیر احساسی منطقی تری می گیرند و شاید یکی از دلایل آن نیز این باشد که مردم در هنگام استفاده از گوشی های هوشمند به نسبت استفاده از کامپیوترهای شخصی فاصله بیشتری از یکدیگر دارند.

منبع: فوجی
Thanks! You've already liked this
No comments