سن بارداری با طول عمر رابطه دارد؟!

گروهی از محققان بعد از مطالعه اخیرشان به یافته های تازه ای درباره طول عُمر زنان دست پیدا کردند. این مطالعه نشان می دهد زنانی که برای اولین بار در سن ۲۵ سالگی یا بعد از آن بچه دار می شوند، بیشتر از زنان دیگر تا ۹۰۰ سالگی زندگی می کنند.

گزارشی از این مطالعه در American Journal of Public Health منتشر شده است. علاوه بر این، محققان به این نتیجه رسیدند که زنانی که تا ۹۰ سالگی زنده می مانند، معمولا دارای سه ویژگی هستند: تحصیلات دانشگاهی، درآمد بالا و ازدواج. محققان در این مطالعه، اطلاعات مربوط به بیش از ۲۰ هزار نفر از زنان را بررسی کردند که وضعیت همه آن ها به مدت ۲۱ سال مورد پیگیری قرار گرفته بود و ۵۴ درصد از آن ها تا ۹۰ سالگی زنده مانده بودند.

یافته های نهایی نشان دادند که احتمال زندگی کردن تا سن ۹۰ سالگی برای زنانی که اولین بار در سن ۲۵ سالگی یا بعد از آن صاحب فرزند می شوند، ۲۱ درصد بیشتر از زنان دیگر است. محققان تاکید می کنند که معنای این یافته ها، این نیست که زنان باید بارداری خودشان را به تاخیر بیاندازند، چون هنوز رابطه بین طول عُمر بیشتر و تاخیر در بارداری به درستی روشن نشده است.

منبع: سلامتیسم
Thanks! You've already liked this
No comments