کودکان نارس در ریاضیات ضعیفند

محققان انگلیسی دانشگاه وارویک می گویند نوزادان نارس در آینده در کار حرفه ای خود موفق نخواهند بود و از نظر اقتصادی در رده های پایین تر جامعه قرار می گیرند.

دلیل آن این است که این افراد معمولا در حساب و کتاب و ریاضیات ضعیف تر از دیگران عمل می کنند. محققان برای اثبات این قضیه داده های دو تحقیق گسترده بین سالهای ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۰ را بین ۱۵ هزار بزرگسالانی که ۲۸ و ۴۲۲ هفته ای متولد شده بودند بررسی کردند.

نتایج نشان داد میزان تحصیلات و توان مالی افرادی که نارس متولد شده بودند در مقایسه با افرادی که بالای ۳۷ هفته متولد شده بودند پایین تر بود.

منبع: سلامتیسم
Thanks! You've already liked this
No comments