کودکان حافظه ضعیفی دارند؟

بسیاری از مادران گله می کنند که کودک یک یا دو ساله شان آموزشی را که چند روز پیش یادگرفته فراموش کرده است. آیا حافظه کودکان کوتاه مدت است؟ چه کنیم کودکان قوانین را به ذهن بسپارند و فراموش نکنند؟ گرچه مغز و حافظه کودکان هر روز در حال تکامل است اما در این سن پیش بینی آنچه به یاد می سپارند غیر ممکن است.

اگر یک دستور العمل را هر روز به کودک یادآوری کنید، در نهایت آن را یاد می گیرد و با شما همکاری می کند اما ممکن است مجبور باشید این یادآوری ها را چندین هفته، چندین ماه یا حتی برای مدت طولانی ادامه دهید. حتی وقتی کودک قانونی را یاد می گیرد، ممکن است در شرایط استرس زا یا مواقعی که پریشان، هیجان زده یا ترسیده است، آن را فراموش کند.

وظیفه مادر این است که کارهای مد نظر را به صورت یک قانون درآورد و انتظارات خود از کودک را مرتبا با او تمرین کند. مثلا اگر هدف آموزش دست شستن بعد از ورود به خانه است، مادر باید وقتی کودک از بیرون می آید، دست او را به آرامی بگیرید و ببرد تا کودک دستانش را بشوید.

بعد از مدتی کار روی مهارت های حافظه ای کودک، این قوانین ملکه ذهن او خواهد شد و برای یادگیری باقی قوانین نیز تحریک می شود.

منبع: سلامتیسم
Thanks! You've already liked this
No comments