پیش‌بینی IQ نوزادان زودرس و کم وزن

مطالعات دانشگاه وارویک نشان می دهد که می توان در دوران کودکی نوزادان زودرس یا کم وزن پیش بینی کرد که IQ آن ها در دوران بزرگسالی در چه وضعیتی خواهد بود. سرپرست این مطالعه می گوید که این پیش بینی تا به امروز برای اولین بار است که مطرح می شود. به نظر او، در دو سالگی کودکانی که تولد زودرس داشته اند یا هنگام تولد کم وزن بوده اند می توان این پیش بینی را انجام داد.

نکته جالب این جاست که IQ کودکانی که به طور طبیعی و بدون مشکل به دنیا آمده اند، تا سن ۶۶ سالگی ممکن نیست. برای انجام این مطالعه، دو گروه از کودکان متولد ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶ انتخاب شدند و ۲۶۰ کودک که تولد زودرس یا کم بود وزن هنگام تولد داشتند، در مقایسه با ۲۲۹ کودک که با شرایط عادی به دنیا آمده بودند، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.

عملکرد شناختی و IQ این کودکان در ۵ ماهگی، ۲۰ ماهگی، ۴ سالگی، ۶ سالگی و ۲۶ سالگی تحلیل شد و نتایج به دست آمده نشان داد نوزادان زودرس و کم وزن در آزمون های شناختی نمره کم تری کسب می کنند، اما کیفیت عملکرد شناختی آنان در بزرگسالی بهبود پیدا می کند.

به نظر مسئولین این مطالعه، نوزدان زودرس و کم وزن، در کل نسبت به نوزدانی که با شرایط عادی به دنیا می آیند، IQ پایین تری دارند.

منبع: سلامتیسم
Thanks! You've already liked this
No comments