شعر کودکانه: لالایی سنتی قوچان

ما در این قسمت برای بچه های ناز لالایی گذاشتیم امیدوارم مامانای مهربون براشون بخونن و لذت ببرن.

لالا لالا بِکن بیچَم (بچهام)
ماما ماما مَکن بیچَم
هوا تَریک (تاریک) شده لولو
اَمِدَه تا دَمِ جَرو (جارو)
بِخو (بخواب) بیچم بِخو بیچم

***

بخو ای نازدَنَه نوچَم
بخو ای نو گل ریحون
اَمِد دَمِ ایوون
ببَند چیشمَت بکن لالا
تو ای نوگل رعنا

***

بابات رِفتَه مِندو (میان، وسط) میدون
بیچم خُسبید (خوابید) اِشو (امشب) بینون
بکن لالا عزیز من
بِخُسب (بخواب) دیگَه حبیب من
لالایی کِن تو لالایی

***

بِخو دیگه چی میخوایی
لالا لالا گل و سنبل
بهار که رفت مِیَه (میآید) بلبل
به تابستون میه بُستون
دِیَه (دیگر) مِرَه (میرود) به زِمستون

***

عزیز جانُم بخسب دیگه
ببین ساعت که چی میگه
میگه ساعت دَمِ هفتَه
عزیز مو بخو دیگه
لالا لالا عزیز من
بخو ای نورسیده من

Thanks! You've already liked this
No comments