بارداری روز به روز: روز صد و پنجاه و هشتم بارداری

در این زمان جنین می تواند بشنود، توانایی های جنین شروع به رشد می کند. وقتی که دستگاه عصبی جنین شروع به تکامل می کند، بویژه در مورد حس شنوایی، اولین فرصت های یادگیری و تجربه فراهم می شود. اگر چه سیر نمو این روند ها کاملا شناخته نشده است ولی متخصصین بر این باورند که اولین نشانه های یادگری از راه شنیداری در جنین، در همین میانه ی بارداری است.

در ماه های بعد، بیشتر صداها از راه دیواره ی رحم که نازک تر شده است به جنین می رسد.این بررسی ها نشان می دهد که جنین می تواند به محرک های تکراری عادت کند.اگر الگوی صدایی در مدتی تکرار نشود، جنین شما ممکن است آن را فراموش کند.

حافظه مسیرهای پیچیده تری دارد که در ماده ی خاکستری مغز وجود دارد. حافظه در مراحل انتهایی بارداری تشکیل می شود.استفاده از تکنولوژی هایی که شکل کودک را قبل از تولد حدس می زند!

برخی تصاویر سونوگرافی می تواند نمای بسته ی ۳ بعدی از جنین قبل از تولد ارائه دهد، حتی امکان تهیه ی تصویر متحرک ۴ بعدی هم وجود دارد.

تصاویر واضحی از ویژگی های صورتی جنین را می توان در حوالی این هفته های بارداری مشاهده کرد. بهترین زمان برای تهیه ی یکی از این تصاویر بین هفته های ۲۶ ام و ۳۴ ام بارداری است وقتی که جنین در رحم قدرت حرکت دارد.

توجه کنید اگر جنین شما وضعیت قرار گیری خوبی نداشته باشد نتیجه ی خوبی در این تصاویر حاصل نمی شود. وضعیت جفت، مقدار مایع آمنیوتیکی و اندازه ی بدن شما بر روی کیفیت این تصاویر اثر دارد.

پیشنهاد ما »  پیشگیری از بروز بیماری آسم با مصرف مکمل ویتامین د

بارداری روز به روز: روز صد و پنجاه و هشتم بارداری

تصاویر ۳ بعدی باعث می شود تا شما بتوانید صورت و ویژگی های جنین را مشاهده کنید از جمله وضعیت نمو دست ها. این تصاویر چون واقعی هستند باعث می شوند تا شما بیشتر فرزند خود را حس کنید و با وی ارتباط داشته باشید.

به نظر می رسد که در این زمان از بارداری جنین شما فعالیت و حرکات بیشتری داشته باشد و در این زمان از بارداری به نظر حرکات جنین منظم تر و مشخص تر شده است.

منبع: نسخه
Thanks! You've already liked this
No comments