بارداری روز به روز: روز صد و نود و هفتم بارداری

باید در مورد پیامد های مالی مرخصی زایمان فکر کنید و در مورد برگشت به کار در زمان مناسب تصمیم بگیرید. در زمانی که در مرخصی زمان زایمان بسر می برید ممکن است اولین باری باشد که برای مدت طولانی سر کار نیستید. از طرفی کم کم باید بخش زیادی از زمان خود را به مراقبت از کودک اختصاص دهید.

بر اساس نظر کارفرمای شما، در زمان مرخصی زایمان، حقوقی به شما پرداخت می شود. هر شرکتی دستورالعمل مختص خود را دارد. ممکن است در هفته های فراغت از کار به شما مبلغی داده شود.در این مورد می توانید از بخش مالی شرکتی که مشفول به کار هستید سوال کنید. ممکن است در زمان مرخصی زایمان هیچ درآمدی نداشته باشید. باید با همسر خود در این مورد صحبت کنید.

انتخاب پوشک: از پوشک یک بار مصرف استفاده می کنید و یا از فرم پوشیدنی و لباس مانند پوشک؟

پوشک های یک بار مصرف: راحت پوشیده می شوند و جاذب قوی هستند و بچه را در طول شب خشک نگه می دارند.

بارداری روز به روز: روز صد و نود و هفتم بارداری

پوشک های پوشیدنی: این ها نرم تر هستند و قابل شستشو و خشک کردن هستند و باعث می شود تا آلودگی نداشته باشند. باید دائم تعویض شوند. پوشیدن و درآوردن آن ها از بدن کودک دشوار تر از پوشک های یک بار مصرف است.

استفاده از ترکیبی از این روش ها: می توانید از هر دوی این روش ها استفاده کنید و با هم جایگزین کنید.

پوشک های یک بار مصرف، کاربرد آسانی دارند و وقتی که بیرون هستید خیلی مناسبند. ولی قیمت آن ها از پوشک های پوشیدنی بیشتر است که قابل شستشو هستند و حتی برای فرزند بعدی شما هم استفاده می شوند.

منبع: نسخه
Thanks! You've already liked this
No comments