بارداری روز به روز: روز دویست و شصت و پنجم بارداری

تخمین اندازه ی بدن جنین با بررسی نوک رحم تا استخوان لگن شما انجام می شود ولی این اندازه در این زمان از بارداری کمتر قابل اعتماد است. کودک شما ممکن است نتواند رو به پائین به سمت لگن برود و مقدار مایع اطراف جنین هم متغیر است.

نوزادان می توانند انگشتان دیگران را بگیرند، چون رفلکس گرسپ دارند، این حالت در رحم هم وجود دارد.درون رحم رفلکس گرسپ در جنین وجود دارد. این رفلکس در حدود ۶ ماهگی ایجاد می شود.

جنین شما مشابه همین رفلکس را در پاهایش هم دارد. رفلکس کف پایی کمی پس از تولد ناپدید می شود، و بویژه تا ۱۲ ماهگی باقی می ماند. رفلکس دیگر باز شدن پاها است. این رفلکس ها و سایر رفلکس ها اولیه هستند و عامل حفاطتی برای جنین هستند.

علاوه بر این که زایمان در آب می تواند به آرامش مادر کمک کند، می تواند باعث افزایش هورمون اکسی توسین شود و انقباضات رحمی را تشدید کند.

از پزشک بپرسید: آیا زایمان در آب بهترین روش زایمان است؟بیشتر متخصصین تولد کودک هم عقیده اند که زایمان طبیعی بی خطر ترین روش برای مادر و جنین است. این روش اگر در آب هم باشد که بهتر است.

اگر مشکلی در این حالت وجود داشته باشد، تیم درمانی در این زمینه کمک می کنند. باید در مورد نوع زایمان تصمیم گری شود و بهترین و ایمن ترین روش برای شما انتخاب شود. می توانید با پزشک خود در مورد شرایط و امکان زایمان در آب در بیمارستانی که قرار است بستری شوید صحبت کنید.

زایمان های دوم معمولا مدت کوتاه تری از زایمان اول دارند: این مسئله معمولا به این معنی است که زایمان راحت تر است ولی بچه ی دوم می تواند از بچه ی اول بزرگ تر باشد و یا وضعیت قرار گیری متفاوت تری داشته باشد. عوامل مختلفی در این پروسه نقش دارند.

منبع: نسخه
Thanks! You've already liked this
No comments