بارداری روز به روز: روز دویست و هفتادم بارداری

عضلات گردن جنین قوی تر شده است، در این زمان از بارداری سر جنین از قفسه سینه فاصله دارد. در زمان زایمان، مایع آمنیوتیکی کاهش یافته و شما در حال وضع حمل هستید.آیا در این زمان از بارداری جنین خواب می بیند؟ بیشتر حرکات جنین در زمان خواب رخ می دهد.

از هفته ی ۱۰ ام بارداری جنین فعالیت های تنفسی را شروع می کند ولی در این زمان الگوی تنفسی تغییر کرده است و ریتم منظمی پیدا می کند، در حدود ۴۰ ضربان در هر دقیقه دارد.حرکات چشمی به صورت حرکات چشمی سریع می باشد که دوره ی ۲۵ دقیقه ای دارد.

خواب رم با دوره های افزایش فعالیت و ضربان قلب سریع تر ارتباط دارد.پس وقتی که جنین حرکت می کند حتما به این معنی نیست که وی بیدار است.حرکات جنین حداقل ۱۰ بار در روز انجام می شود و الگوی مشابهی دارد و نشانه ی سلامت جنین است.

بارداری روز به روز: روز دویست و هفتادم بارداری

بر اساس وضعیت سلامتی شما و جنین، و بسیاری از عوامل (برای مثال بیش از ۴۲ هفته، فشار خون بالا، و عفونت) پزشک ممکن است زایمان را تحریک کند.

این کار با انگشت در زمانی که دستکش پوشیده اید، انجام می شود، پزشک گردن رحم را چک می کند و انگشت را وارد غشاهایی می کند که با کیسه ی آمنیوتیک ارتباط دارد. هدف از این کار تحریک آزاد شدن هورمون هایی است که انقباضات رحمی را شروع می کند.

این روند در مطب پزشک و یا در بیمارستان قابل انجام است.در مورد نوشیدن و یا خوردن در زمان لیبر باید از پزشک مشورت بگیرید. نوشیدن باعث می شود تا بدن شما دچار کم آبی نشود.

منبع: نسخه
Thanks! You've already liked this
No comments