بارداری روز به روز: روز دویست و هفتاد و دوم بارداری

حرکاتی که شما حس می کنید معمولا در نواحی محدودی است تا زمانی که کودک شما دیگر نتواند وضعیت خود را تغییر دهد. اگر چه ویژگی این حرکات تغییر نمی کند ولی شما هر روز حرکات جدیدی را تجربه می کنید.

به دلیل این که شما به هفته ی آخر بارداری نزدیک شده اید، کمی مضطرب شده اید، ولی هیجان زده هم هستید. طبیعی است که نسبت به اتمام بارداری کمی نگران باشید به ویژه اگر اولین بارداری شما باشد. سعی کنید که خودتان به احساسات منفی دامن نزنید و در مورد استرس خود با همسرتان صحبت کنید.

اگر این وضعیت بهتر نشد از پزشک کمک بگیرید. وی می تواند این نگرانی ها را مهار کند و اشتغال ذهنی شما را از بین ببرد.شما با همسر خود اوقاتی را می گذرانید و در این دو هفته ی آخر بیشتر به حمایت روحی وی نیاز دارید.

ممکن است در یک بارداری مرحله ی اول زایمان تغییراتی داشته باشد و حتی تا ساعت ها هم طول داشته باشد.باید در این مورد اطلاعات کافی داشته باشید و بدانید که ممکن است مدت زیادی در بیمارستان باشید.

باید به دنبال کارهای همسرتان در بیمارستان باشید و استرس نداشته باشید. باید به وی کمک کنید تا در مرحله ی دوم بارداری وضعیت صحیحی داشته باشد.

منبع: نسخه
Thanks! You've already liked this
No comments