بارداری روز به روز: روز دویست و هفتاد و پنجم بارداری

در این زمان از بارداری استخوان های کودک شما سفت شده اند ولی این روند تا زمان نوجوانی و جوانی ادامه دار خواهد بود.

بارداری روز به روز: روز دویست و هفتاد و پنجم بارداری

به تدریج اسکلت کودک شما تغییر خواهد کرد، و از فرم غضروفی نرم به فرم استخوانی تبدیل می شود، این روند اسیفیکاسیون (استخوانی شدن) نام دارد. این روند در مرکز هر استخوان شروع می شود و به تدریج گسترش می یابد. در انتهای بارداری، استخوانی شدن در طول هر استخوان کامل می شود ولی انتهاهای استخوان های دراز و نوک استخوان های انگشتان و پاها غضروفی باقی می ماند.

استخوان های بخش فوقانی جمجمه، کمی متفاوتند، و بیشتر فرم ساختاری غشایی دارند تا غضروفی.

تا چندین سال پس از تولد این بخش ها جوش نمی خورند، و توسط بافت همبند از هم جدا می مانند. این بافت همبندی نواحی را شکل می دهد که درز نام دارد و در جایی که بیش از دو استخوان به هم می رسند، فونتانل ها (ملاج ها) شکل می گیرد.

عملکرد این بخش ها حرکت بین استخوان ها است تا راحت تر در لگن در زمان زایمان نزول کنند.این درزها و ملاج ها به پزشک کمک می کنند تا وضعیت سر جنین را در زمان زایمان مشخص کنند.

پس از زایمان، ممکن است سر طویل تر شود، ولی با برگشت وضعیت استخوان ها به حالت اولیه این تغییرات زودتر ایجاد می شود.

تصویر MRI نشان دهنده ی این است که جنین به وضعیت فول ترم (تکمیل مدت بارداری) رسیده است. مغز، ستون مهره ها، قلب و کبد و ریه ها ی جنین قابل مشاهده هستند، و طناب نخاعی را می توان در سمت راست تصویر مشاهده کرد.

منبع: نسخه
Thanks! You've already liked this
No comments