بارداری روز به روز: روز دویست و هشتادم بارداری

در این زمان کودک شما آماده است تا با جهان بیرون ارتباط برقرار کند. تغییرات ناگهانی با اولین تنفس پس از زایمان شروع می شود و نوزاد فورا با تغییرات محیط خارج از رحم نسبت به زمانی که در مایع آمنیوتیک غوطه ور بود تطابق می یابد.

بارداری روز به روز: روز دویست و هشتادم بارداری

شما دقیقا به هفته ی ۴۰ ام بارداری رسیده اید، این یک انتظار طولانی بود

تبریک ! اگر شما هنوز نوزادتان را در آغوش نگرفته اید، به زودی این اتفاق می افتد. وقتی که نوزادتان را در آغوش می گیرید، این راه طولانی بارداری برای شما کوتاه و شیرین می شود.

پس از تولد نوزاد شما وقتی که همه ی دوستان و آشنایان به دیدن شما می آیند، سختی این راه برای شما کم تر می شود.

۵۸ درصد والیدن بر این باورند که اسمی که برای نوزادشان انتخاب کرده اند کاملا با موفقیت وی در زندگی تناسب دارد !!بیشتر مادران فکر می کنند که نامگذاری پسربچه از دختر بچه راحت تر است. بارداری شما رو به انتهاست پس می توانید کودک خود را در آغوش بگیرید و از این لحظات لذت ببرید.

منبع: نسخه
Thanks! You've already liked this
No comments