راهنمای ژست عکاسی برای مبتدیان

ژست گرفتن بری مبتدیان مهارتی دشوار است طوری که بسیاری حتی نمی دانند از کجا شروع کنند.

به همین دلیل است که چنین مقالاتی درباره نحوه ژست گرفتن برای عکاسی بسیار کارآمد هستند. در این مقاله سعی شده نحوه ژست گرفتن برای شما تبدیل به پروسه ای ساده و قابل درک شود.

برای بسیاری ژست گرفتن فرآیندی است که به مرور شکل می گیرد: با یکی از ژست های ابتدایی شروع می کنید و همینطور به جزئیات ژست می افزایید تا زمانی که به آنچه دوست دارید برسید.

بنابراین با یک ژست ساده مانند گذاشتن دست روی پهلو عکاسی را شروع می کنیم:

راهنمای ژست عکاسی برای مبتدیان2

قدم به قدم ژست را به سمت چیزی می بریم که بیشتر مورد پسند است همانطور که می بینید پاها حالت گرفته دست چپ که در عکس پیش رها بود بالا آمده و در عکس تاثیر می گذارد:

راهنمای ژست عکاسی برای مبتدیان3

این ژست از کنار هم همانطور که می بینید گام به گام تبدیل به چیزی زیبا تر شده است:

راهنمای ژست عکاسی برای مبتدیان4

مسلما این نمونه ها بسیار ساده و پایه ای بودند اما می توانند به خوبی منظورمان از پیشروی گام به گام را منتقل کنند. اگر برایتان فهمیدن اینکه از کجا باید شروع کنید دشوار است: ابتدا دو یا سه ژست که بتوان ساده انجامشان داد را پیدا کنید و از مدلتان بخواهید آن ژست را مقابل دوربین اجرا کند سپس خودتان گام به گام شروع به تغییر و بهبود آن ژست کنید تا به نقطه دلخواه برسید.

عکس گرفتن مرحله به مرحله از مدل نه تنها کمک میکند به مرور متوجه شوید چه ژست هایی به دردتان می خورد و چه ژست هایی خیر بلکه پس از مدتی مدل را خیلی ساده تر در مقابل دوربین هدایت کنید و به او بگویید چه کار باید بکند. به هر حال تمام کسانی که در مقابل دوربین شما قرار می گیرند مدل های حرفه ای نیستند و عکاس مسئول ژست دادن به سوژه یا سوژه های خود است.

منبع: بدونیم
Thanks! You've already liked this
No comments