سوالاتی مربوط به تومور مغزی یا طناب نخاعی کودک

شما چه چیزی باید از دکتر خود در مورد تومور مغزی یا طناب نخاعی کودک خود بپرسید؟

در اینجا برخی سؤالات که شما باید در نظر بگیرید، آورده شده است:

 • فرزند من چه نوع توموری دارد؟
 • تومور کجا قرار گرفته است، و تا چه حد آن گسترش یافته است؟
 • آیا کودک من نیاز به انجام آزمایشات دیگری دارد قبل از اینکه ما بتوانیم برای درمان تصمیم گیری کنیم؟
 • آیا ما نیاز به مراجعه به پزشکان دیگر داریم؟
 • چه قدر شما در زمینه درمان این نوع تومور تجربه دارید؟
 • گزینه های درمانی ما چه هستند؟ پیشنهاد شما چیست؟ چرا؟
 • چنانچه احتمالاً ما تصمیم به درمان آنی نگیریم، چه اتفاقی می افتد؟
 • ما چقدر وقت برای شروع درمان نیاز داریم؟
 • چه باید انجام دهیم تا برای درمان آماده شویم؟
 • چه مدت درمان طول می کشد؟ نتیجه آن چه خواهد شد؟ کجا انجام خواهد شد؟
 • چگونه درمان فعالیت های روزانه ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟
 • خطرات احتمالی و عوارض جانبی درمان چیست؟
 • درمان چگونه ممکن است بر روی توانایی فرزند من برای یادگیری، رشد و پیشرفت تأثیر بگذارد؟
 • چقدر احتمال دارد که درمان بر روی توانایی های آینده فرزند من برای داشتن فرزند تأثیر می گذارد؟
 • بر اساس آنچه شما در مورد تومور فرزند من به دست آورده اید، چه پیش آگهی (دورنمایی) انتظار می رود؟
 • چه خواهیم کرد اگر درمان عمل نکند و یا اگر تومور برگردد؟
 • چه نوع پیگیری فرزند من بعد از درمان نیاز خواهد داشت؟
 • آیا گروه های پشتیبانی نزدیکی وجود دارند و یا خانواده های دیگری که آنها این مسیر را پشت سر گذاشته اند که ما بتوانیم با آنها صحبت کنیم؟

همراه با این نمونه سؤالات، برای اطمینان هر نوع سؤال دیگری که به ذهن شما خطور می کند و ممکن است بخواهید بپرسید، را یادداشت کنید. به عنوان مثال، شما ممکن است اطلاعاتی در مورد مدت زمان بهبودی بخواهید، بنابراین شما می توانید کار خود را و برنامه مدرسه و فعالیت های کودک خود را برنامه ریزی کنید و یا شما ممکن است بخواهید در مورد نظرات شخص دومی برای تشخیص و گزینه های درمانی و یا در مورد آزمایشات بالینی که کودک شما ممکن است واجد شرایط آن باشد، سؤال بپرسید.

همچنین در نظر داشته باشید که پزشکان تنها کسانی نیستند که می توانند اطلاعات را به شما ارائه دهند. دیگر متخصصان مراقبت های بهداشتی، مانند پرستاران و مددکاران اجتماعی، ممکن است قادر به پاسخگویی به برخی از پرسش های شما باشند. شما می توانید اطلاعات بیشتری در مورد صحبت با تیم مراقبت سلامت فرزند خود در بخش مشورت با پزشکتان را کسب کنید.

منبع: نسخه
Thanks! You've already liked this
No comments