همسرم بچه می‌خواهد، من آمادگی ندارم. چه کنم؟

متاسفانه، پاسخ مشخصی برای این سوال وجود ندارد، اما مسائلی وجود دارند که می توانید درباره اش با همسرتان گفت و گو کنید. در این نوشتار با آنها آشنا می شوید.

بحران زمان

کمبود زمان متداول ترین نگرانی درباره فکر کردن زوجین به تولد فرزند دوم است. با استخدام خدمتکار می توانید مسئولیت نظافت و خرید خانه را به او واگذار کرده و زمان بیشتری به خود اختصاص دهید.

مسائل مالی

توانایی مالی بزرگ کردن فرزند دیگر را دارید؟ یکی از شما (یا هر دو) می تواند بیشتر کار کند؟ شما این کار را خواهید کرد؟ در هر شرایطی می توانید هزینه های خانواده را کاهش دهید؟

دوست داشتن بیش از یک فرزند

نگران هستید فرزند دوم تان را کمتر از فرزند اول دوست بدارید؟ پاسخ دادن به این نگرانی که در میان والدین متداول است، ساده است: ظرفیت شما در عشق ورزیدن به فرزندان تان بی نهایت است.

درد زایمان و تولد نوزاد

نگران هستید همسرتان را گرفتار درد زایمان و تولد فرزند کنید؟ توجه داشته باشید که کار کردن بانوان باردار دشوار تر است و باید فشار زیادی را تحمل کند. با او صحبت کنید.

اولین فرزندتان

خلق و خوی فرزند اول تان بد است؟ نگران هستید اخلاق فرزند دوم تان نیز چنین باشد؟ اگر چنین است، باید بدانید، خصوصیات هر یک از افراد منحصر به فرد است.

وقت گذاشتن برای همسر

برای پنج دقیقه تنها بودن با همسرتان تقلا می کنید؟ نگران هستید فرزند دوم زمان باقی مانده برای تنها بودن با همسرتان را به خود اختصاص دهد؟ با همکاری همسرتان می توانید زمان مناسبی پیدا کنید.

کودکی شما

تنها فرزند خانواده هستید یا برادر و خواهر دارید؟ چطور رشد کردید؟ اگر خواهر یا برادر داشتید، صمیمی بودید؟

درباره مسائل فوق با همسرتان گفت و گو می کنید، با نگرانی های یکدیگر آشنا شده و به احتمال زیاد به توافق خواهید رسید.

Thanks! You've already liked this
No comments