بارداری در دوران قاعدگی امکان پذیر است؟

باور نادرستی در میان بانوان وجود دارد: اگر در دوران قاعدگی ارتباط جنسی برقرار شود، امکان باردار شدن وجود ندارد. در حالی که، امکان بارداری بانوان در دوران قاعدگی بسیار اندک است، اما غیر ممکن نیست.

تعریف قاعدگی

دکتر مایکل هاکاخا، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی می گوید: “به از دست دادن خون در یک دوره از تخمک گذاری قاعدگی گفته می شود.”

او می افزاید: “تخمدان های بانوان ، در روز چهاردهم از چرخه قاعدگی، تخمک رها می کنند. پیش از رها شدن تخمک، ترشح هورمون ها در بدن زن با هدف آماده سازی دیواره رحم برای بارور کردن تخمک افزایش می یابد.”

قاعدگی اکثر قریب به اتفاق بانوان دو تا هشت روز است و هر ۲۶ تا ۳۴ روز یک بار بروز می کند.

استاد مدرسه پزشکی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ادامه می دهد: “تخمک تنها ۲۴ ساعت زنده می ماند و اگر در این مدت توسط اسپرم بارور نشود، توسط خون قاعدگی از رحم خارج می شود.”

اکثر بانوانی که چرخه قاعدگی طبیعی ۲۸ تا ۳۲ روز دارند و دو بار پریود می شوند، باردار شدن شان در دوره قاعدگی تقریبا غیر ممکن است.

شرایط ویژه

با این وجود، همه بانوان چرخه قاعدگی شان ۲۸ تا ۳۲ روزه نیست.

دکتر هاکاخا می گوید: “در موارد نادر، خانمی  که دوره قاعدگی اش کوتاه تر است (به عنوان مثال، ۲۴ روز)، هفت روز خونریزی خواهد داشت و با توجه به این که اسپرم سه تا پنج روز در واژن و دهانه رحم زنده می ماند، برقراری ارتباط جنسی در روز آخر قاعدگی احتمال بارداری را به شدت افزایش می دهد.”

اگر ارتباط جنسی محافظت نشده ای در دوره قاعدگی داشته اید و نگران باردار شدن هستید، بلافاصله پس از بروز دل درد خفیف، لکه بینی، حساس شدن پستان ها، دمدمی مزاجی، تهوع، خستگی و استفراغ به پزشک مراجعه کنید.

Thanks! You've already liked this
No comments