توانمندسازی زن ایرانی

امروزه اغلب کشورها برای دست یابی به توسعه پایدار، «توانمندسازی» را کارآمدترین روش می دانند. بنابراین توانمند سازی زنان و نقش تعیین کننده آن در توسعه پایدار حائز اهمیت فراوان می باشد. توانمندسازی زنان یک مسئله چند وجهی است که شامل ابعادی همچون توانمندسازی روانشناختی، توانمندسازی اقتصادی، توانمندی بر حسب عاملیت و توانمندسازی جسمی می باشد. توانمند سازی فرایندی است که طی آن زنان از نیازها و خواسته های درونی خود آگاه می شوند، جرات دستیابی به هدف را در خود تقویت می کنند و از توانایی لازم برای عملی ساختن خواسته های خود برخوردار می شوند.

پژوهشها نشان میدهد، عواملی همچون افزایش سطح تحصیلات، دسترسی به منابع مالی، بهبود وضع سلامت، برخورداری از حق مالکیت قانونی، رفع تبعیض از بازار کار و حذف باورهای سنتی عوامل موثری در توانمند سازی زنان هستند. زنان قربانیان اصلی در مواردی چون فقر، خشونت، عدم برخورداری از تغذیه و بهداشت مناسب هستند، از این رو توجه به بهبود موقعیت زنان به نفع همه جامعه می باشد. اصولا توانمند سازی زنان از دو طریق امکان پذیر می باشد. اول حذف عواملی که مانع فعالیت زنان می شود و دوم از طریق افزایش توانایی و قابلیت آنان.
چون در حال حاضر حذف این عوامل مقدور نیست پس طریق دوم را انتخاب می نماییم، توانایی و قابلیتهای خود را رشد و ارتقا دهیم.

از نظر بسیاری از صاحبنظران فقهی، اندیشه اسلامی به انسان بودن زن و مرد در نظام آفرینش از دیدگاه واحدی می نگرد و فقط نقش ها و مسئولیت ها بین آن دو تقسیم می شود و آیات متعددی در قرآن بر عدم برتری جنسیتی در آفرینش نوع انسان تأکید کرده است. اما با این وجود آنچه در جامعه ایرانی می بینیم، تبعیض جنسیتی و نا عدالتی های اجتماعی علیه زنان است. جامعه، نهادها، سازمانها به روح لطیف زنانه نیازمندند تا تعادل برقرار شود.

موضوع توانمند سازی زنان، این روزها به یک موضوع شیک و قابل بحث در نهادها و سازمانها تبدیل شده و برای گروهی که ادای روشنفکران را در می آورند بحث داغ و جذابی است. اما در این بین نقش “من” در این توانمند سازی چه می باشد؟ “من” به عنوان یک زن ایرانی برای توانمند سازی خودم در زمینه های مختلف چه گامهایی برداشته ام؟ آیا همچنان منتظرم تا معجزه ای رخ دهد و مرا به حق و حقوق انسانی ام برساند؟ یا اینکه تلاش می کنم تا استعدادهایم را شکوفا سازم و همان توانمندی که دیگران فقط شعارش را سر می دهند در خود و شخصیتم نمایان سازم. بهتر آن است که به جای آنکه منتظر بمانیم تا توانمندمان بسازند، گام اول را برداریم و هر انچه را که در توان داریم به کار بندیم تا رشد کنیم، تا ارتقا یابیم و روزی به آنچه که شایسته زن بودن و ایرانی بودنمان است دست یابیم.

مادرم، خواهرم، دوستم و همه زنان سرزمینم به یاد داشته باش که ”امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش!” رونده باش و برای تحقق اهدافت گام بردار تا آینده ای روشن از آن همه زنان ایرانی باشد … .

Thanks! You've already liked this
No comments