آرامش درون چیست؟

آرامش درونی صرفا برای یوگی ها، یا راهبان نیست که در نقاط دور افتاده زندگی می کند، دعا می کند و یا در تمام طول روز مدیتیشن می کنند. آرامش درونی برای افرادی که زندگی عادی دارند، کار می کنند، ازدواج کرده اند و بچه دارند نیز مورد نیاز است.

آرامش درونی چیست؟

آرامش درونی حالت احساسی و ذهنی در صلح و آرامش است، بدون اندیشه های بی قرار و ناراحت کننده و کنترل ذهن، حالت ها و واکنش ها.

آرامش درونی واقعی مستقل از فاکتورها و شرایط خارجی است. آرامش درونی باعث آرامش، هماهنگی درونی و تعادل و توانایی آرامش و کنترل خود، حتی در شرایط دشوار و ناخوشایند می شود. آرامش درونی در هنگام مشکلات، دردسر و یا خطر مهم است.

وضعیت سلامت درونی، اضطراب، ترس و نگرانی را از بین می برد. همچنین افکار منفی، استرس، عدم رضایت و ناراحتی را از بین می برد. این یک وضعیت روحی احساسی و ذهنی، شادی، اعتماد به نفس و قدرت درونی است.

هرکس آرزوی آرامش درونی دارد، حتی اگر از این میل آگاه نباشد. تعداد کمی از افراد از اهمیت و منافع آرامش درونی آگاه هستند و عده ای نیز می دانند که آرامش درونی مهارتی است که می تواند کسب شود.

شما می توانید بدون اینکه تغییرات خارجی در زندگی خود ایجاد کنید، زندگی خود را ادامه دهید و در عین حال، به آرامش درونی دست یابید. بعضی ممکن است سریع پیشرفت کنند، و دیگران ممکن است با سرعت کمتری پیش بروند. بعضی ممکن است به دور دست بروند و دیگران در همین نزدیکی آرامش را پیدا کنند. با این حال، هر کس می تواند به حداقل آرامش درونی برسد؛ مقداری که برای زندگی خود او مناسب و کافی باشد.

۲۰ دلیل برای نیاز به آرامش درونی

 1. آرامش درونی توانایی شما برای تمرکز ذهن بهبود می بخشد.
 2. آرامش درونی توانایی شما را برای کارآمد بودن امور روزانه زندگی بهبود می بخشد.
 3. آرامش درونی قدرت درونی شما را افزایش می دهد.
 4. آرامش درونی، بی قراری، خشم، نگرانی و بی حسی را از بین می برد.
 5.  آرامش درونی به شما کمک می کند تا صبر و تحمل داشته باشید.
 6.  آرامش درونی باعث می شود احساس می کنید پایدار هستید.
 7.  داشتن آرام ذهنی و احساسی، به شما کمک می کند تا بهتر بخوابید.
 8. آرامش درونی به شما کمک می کند توانایی احساسی و ذهنی در برابر تاثیر نپذیرفتن از فکر و نظر مردم در خصوص خود را داشته باشید.
 9. آرامش درونی به توانایی شما برای از بین بردن استرس، اضطراب و نگرانی کمک می کند.
 10. آرامش درونی باعث می شود از شادی و سعادت لذت ببرید.
 11. آرامش درونی تسلط شما و نظم و انضباط را در شما افزایش می دهد.
 12. آرامش درونی کمک می کند تا بدن و اعصاب خود را آرام کنید.
 13. آرامش درونی باعث می شود انرژی های شفابخش بدن به طور مداوم کار کنند.
 14. داشتن آرامش درونی به شما امکان می دهد که با حوادث، سختی ها و مشکلات راحت کنار بیایید، و همچنین به حفظ حقیقت درونی، قضاوت روشن و عقل سلیم در چنین شرایطی کمک می کند.
 15. آرامش درونی، تفکر منفی، بیهوده و بیقراری را از بین می برد.
 16. آرامش درونی روابط شما با دیگران را بهبود می بخشد.
 17. آرامش درونی باعث می شود که زندگی روشن تر شود.
 18. آرامش درونی خلاقیت را افزایش می دهد.
 19. آرامش درونی توانایی تفکر را بهبود می بخشد.
 20. آرامش درونی دروازه ای را برای روشن شدن و بیداری معنوی باز می کند.

راه های مختلفی برای دستیابی به آرامش درونی وجود دارد، مانند روش های روانی، تجسم، یوگا و مدیتیشن.

منبع: اوما
Thanks! You've already liked this
No comments