لوچی یا استرابیسم از سه ماهگی قابل تشخیص است

انحراف چشم در نوزادان به مرور از بین می رود، اما گر شیر خوار به سن چهار تا پنج ماهگی رسید و همچنان دچار انحراف چشم می باشد باید چشم پزشک چشم او را معاینه و ارزیابی نماید.

ارزیابی انحراف چشم یا لوچی

زمانی که کودک شما سه ماهه است اسباب بازی را با فاصله ۲۰ سانتی متر دور از صورت او از یک طرف به طرف دیگر به آهستگی حرکت دهید، در این حالت هر دو چشم او باید به شی مزبور نگاه کند اگر دو چشم در یک جهت حرکت نمی کند، کودک دچار انحراف چشم (استرابیسم) می باشد.

درمان انحراف چشم یا لوچی

چشم پزشک دید کودک را می سنجد و اگر علت انحراف چشم، عیب انکساری است و کودک دور بین باشد عینک تجویز می شود و کودک باید به طور دائم عینک را به چشم خود بگذارد. اگر چشم منحرف اصلاح نشود مغز به تدریج به تصویر دریافتی از آن بی اعتنایی می کند و به تدریج بینایی از بین می رود. در این صورت برای درمان بهتر است چشمی که طبیعی است پوشانده شود و کودک را مجبور به استفاده از چشم مبتلا کرد.

در مورد کودکی که دچار عدم تعادل چشم است، وضعیت چشم منحرف را می توان با عمل جراحی تصحیح کرد پس از عمل در صورتی که کودک به سنی رسیده باشد که بتواند همکاری کند یک سری تمرین های چشمی به کودک داده می شود که رشد طبیعی دید کودک را تحریک می نماید.

وقتی کودک چیزی را در دست نگاه می دارد به دلیل کوتاهی دست هایش ناچار است چشم های خود را قدری بیشتر از اشخاص بزرگسال به طرف داخل نزدیک کند. اسباب بازی ها را هرگز به طور کامل بالای سر و بینی کودک آویزان نکنید، بلکه بهتر است آن ها را قدری جلوتر در محلی که دست های او به آن ها برسد آویزان کنید.

منبع: نینیکس
Thanks! You've already liked this
No comments