وزن نوزاد تازه به دنیا آمده

همان گونه که ظاهر و چهره هر نوزادی، نسبت به نوزادان دیگر متفاوت است، کیفیت رشد و نمو هر نوزاد نیز با دیگری فرق خواهد داشت. هر یک از زنان، دوران بارداری خود را متفاوت تجربه می کنند و به همین دلیل در نهایت وزن نوزاد و قد آنها متفاوت است.

وزن نوزاد

وزن نوزادان در ایران به طور متوسط حدود ۳۴۰۰ گرم می باشد، اما می تواند بین ۲۵۰۰ گرم تا ۴۵۰۰ گرم نیز متغیر باشد. وزن نوزاد پسر، به طور معمول کمی بیشتر از نوزاد دختر است. وزن نوزاد به عوامل متعددی، از جمله وزن شما، وزن همسر تان، اضافه وزنی که در هنگام بارداری داشته اید و سلامت عمومی شما بستگی دارد.

کاهش وزن در هفته اول

وزن نوزاد ممکن است در هفته اول پس از تولد کاهش یابد و به علت تغذیه کودک، مدتی زمان می برد تا وزن به حالت طبیعی باز گردد. هنگامی که نوزاد به تغذیه جدیدش عادت کرد، وزن او به مدت ۲ روز بدون تغییر می ماند و سپس شروع به اضافه کردن وزن می کند. به طوری که در روز هفتم تا دهم پس از تولد وزنش دوباره به اندازه همان وزن در زمان تولد می رسد.

قد نوزاد

طول قد نوزاد، به طور میانگین، در حدود ۵۰ سانتی متر می باشد. البته می تواند از ۴۵ سانتی متر تا ۵۵ سانتی متر متغیر باشد. حد متوسط اندازه دور سر نوزاد، در حدود ۳۵ سانتی متر است؛ که در اکثر نوزادان بین ۳۲/۶ و ۳۷/۲ سانتی متر متفاوت است.

 نکته:

طبیعی بودن وزن، قد و پوست بدن نوزاد، نشانه رشد و نمو طبیعی او در داخل رحم است.

منبع: نینیکس
Thanks! You've already liked this
No comments