آزمایش خون بارداری

تست خون بارداری یکی از روش های تشخیص باردار بودن یا نبودن خانم هاست که معمولا دقت بالایی هم دارد. البته روش های دیگری هم برای تشخیص بارداری وجود دارند، اما برای اطمینان بیشتر شاید لازم باشد که از آزمایش خون بارداری هم استفاده شود.

ممکن است به دلیل هزینه آزمایش خون حاملگی، تمایل چندانی به این آزمایش آن هم به دفعات زیاد نباشد که در این صورت می توان از روش تشخیص سریع بارداری جهت اطلاع از باردار بودن استفاده کرد و در صورتی که احتمال حامله بودن داده شود آن وقت جهت اطمینان بیشتر می توان از تست خون بارداری استفاده نمود. به هر حال بحث ما در مورد آزمایش خون حاملگی است و تمایل و یا عدم تمایل به استفاده از این آزمایش به تشخیص خود افراد بستگی دارد.

روش تشخیص حاملگی با آزمایش خون بارداری

گفتیم که تست خون حاملگی جهت تشخیص حامله بودن یا حامله نبودن خانم ها مورد استفاده قرار می گیرد اما چگونه؟ در این آزمایش از چه شیوه ای استفاده می گردد که می تواند به مشخص شدن بارداری کمک کند؟ آیا این روش تشخیص در همه خانم ها جواب می دهد؟

در پاسخ باید گفت که پس از انجام عمل نزدیکی و لقاح اسپرم با تخمک، تخمکِ بارور شده و لقاح یافته به طرف رحم رفته و در دیواره رحم لانه گزینی می کند. پس از این مرحله، جفت تشکیل می شود. پس از تشکیل جفت، هورمونی به نام بتا اچ سی جی (beta hcg) توسط جفت ترشح می شود.

پس از چند روز که از ترکیب اسپرم با تخمک و تشکیل جفت گذشت، مقدار هورمون بتا هاش سی جی ترشح شده از جفت به حدی می رسد که اندازه گیری آن در سرم مادر به وسیله دستگاه های آزمایشگاهی ممکن می گردد.

در این زمان است که می توان با دادن آزمایش خون بارداری به حامله بودن خانم باردار پی برد. هورمون ßhcg (بتا اچ سی جی) چند روز پس از ظاهر شدن در سرم مادر، در ادرار مادر هم ظاهر شده و قابل اندازه گیری می باشد که در این زمان با استفاده از تست های تشخیص بارداری از طریق ادرار مثل بی بی چک ها می توان باردار بودن و حاملگی را تشخیص داد.

زمان آزمایش خون بارداری

سؤال مهمی که وجود دارد این است که زمان تست خون حاملگی چه وقت است و خانم ها جهت دادن تست خون بارداری چه زمانی می توانند به آزمایشگاه مراجعه نمایند؟ برای دانستن پاسخ این پرسش لازم است بدانیم میزان هورمون بتا اچ سی جی (beta-hcg) چه زمان به مقدار قابل تشخیص توسط دستگاه های آزمایشگاهی می رسد.

به محض تشکیل جفت، هورمون B-HCG شروع به ترشح شدن می کند اما به دلیل غلظت پایین آن در چند روز اول که از لقاح می گذرد، مقدار آن قابل اندازه گیری توسط دستگاه های آزمایشگاهی نیست و لازم است حداقل ۶ تا ۱۲ روز از زمان لقاح اسپرم با تخمک بگذرد تا آزمایش خون بارداری نتیجه درستی نشان دهد.

چنانچه خانمی زودتر از این زمان جهت تست خون حاملگی مراجعه کند ممکن است با نتیجه منفی کاذب در برگه آزمایش مواجه شود! به عبارت ساده تر، ممکن است این خانم حامله باشند اما چون زمان مراجعه ایشان جهت انجام تست BHCG زودتر از موعد مقرر (کمتر از ۶ روز از زمان لقاح) است ممکن است به دلیل عدم غلظت کافی این هورمون در خون، نتیجه منفی حاصل شود در حالی که این نتیجه منفی، کاذب بوده و خانم مورد نظر باردار هستند.

پس زمان مراجعه به آزمایشگاه جهت انجام آزمایش خون حاملگی بسیار مهم می باشد. سعی شود حداقل مدت ۱۱ روز از زمان لقاح بگذرد تا نتیجه آزمایش، صحیح باشد.

به عنوان یک مثال، اگر چنانچه دوره قاعدگی یک خانم ۲۸ روزه باشد، به احتمال زیاد روز چهاردهم قاعدگی زمان آزاد شدن تخمک بوده و این زمان می تواند زمان تقریبی لقاح اسپرم با تخمک باشد. اگر به این روزها، مقدار ۱۱ روز (تعداد روزهای سپری شده از زمان لقاح جهت انجام تست خون بارداری) را اضافه کنیم، تعداد روزهای لازم از زمان شروع عادت ماهانه تا زمان مراجعه جهت انجام آزمایش خون بارداری برابر ۲۵ (۱۱ + ۱۴) روز می شود؛ یعنی حداقل زمان جهت مراجعه این خانم برای تست خون بارداری، ۲۵ روز پس از شروع قاعدگی می باشد.

اگر چنانچه این مدت ۲۵ روز برای شما مدت زمان طولانی می باشد می توانید از روش تشخیص سریع بارداری جهت باردار بودن یا نبودن خود اطلاع اولیه داشته باشید و آنگاه برای اطمینان بیشتر ، برای انجام آزمایش خون جهت آگاهی از حتمی بودن بارداری خود مراجعه کنید.

تفسیر آزمایش خون بارداری

چگونه می توانیم جواب آزمایش خون حاملگی را تفسیر کنیم؟ چطور از روی برگه مربوط به نتیجه آزمایش خون حامله بودن می توانیم تشخیص دهیم که بارداری مثبت است یا منفی؟ برای این منظور، یک برگ آزمایش خون بارداری به عنوان نمونه در زیر نمایش داده شده است. تصویر زیر، یک نمونه جواب آزمایش خون بارداری است که نتیجه آن مثبت می باشد.

آزمایش خون بارداری

با توجه به تصویر بالا، تفسیر آزمایش beta-hcg بسیار آسان است. در قسمت سمت راست تصویر فوق و زیر عنوان Reference Range شرایط برای مثبت یا منفی یا مشکوک بودن نتیجه آزمایش ذکر شده است.

طبق این فرمول، چنانچه مقدار بتا اچ سی جی کمتر از ۱۰ باشد، نتیجه آزمایش منفی است؛ چنانچه مقدار bhcg بیشتر از ۲۵ باشد، نتیجه آزمایش مثبت بوده و به معنی آن است که به احتمال بسیار زیاد، خانم باردار هستند و چنانچه مقدار بتا هاش سی جی بین ۱۰ و ۲۵ باشد، نتیجه آزمایش مشکوک است و با قاطعیت نمی توان گفت که منفی یا مثبت است و لازم است تا آزمایش چند روز دیگر تکرار شود یا اینکه شرایط دیگر مورد بررسی قرار گیرند.

محدوده رفرنس (Reference Range) ممکن است در برگه های مربوط به آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد و لازم است تا برای هر برگه آزمایش، مقدار رفرنس ذکر شده در همان برگه مورد استناد قرار گیرد.

در تصویر بالا، مقدار بتا اچ سی جی برابر ۱۴۶۸٫۹ اندازه گیری شده است و بر اساس رفرنس ذکر شده، مقدار بتا از ۲۵ بیشتر بوده پس بنا بر این جواب آزمایش خون بارداری، مثبت است.

لازم به ذکر است که آزمایش خون بارداری به تقاضای خود شخص هم قابل انجام است و حتما نیازی به درخواست توسط پزشک نمی باشد.

منبع: 2 زندگی
Thanks! You've already liked this
No comments