نحوه خواندن کیت تخمک گذاری

تخمک گذاری به معنای آزاد شدن تخمک از تخمدان است که به طور معمول یک بار در طول سیکل ماهانه رخ می دهد. پس از تخمک گذاری تخمک آزاد شده وارد لوله تخمدانی می گردد که در اینجا بیشترین احتمال برای باروری وجود دارد و در صورتی که تخمک در تماس با اسپرم قرار گیرد بارداری رخ می دهد.

تخمک گذاری به طور معمول در میانه سیکل ماهانه (روز چهاردهم) و همزمان با افزایش قابل توجه هورمون LH رخ میدهد . در سیکل های ماهانه ای که کوتاهتر یا طولانی تر می باشند تخمک گذاری ممکن است لزوما در روز چهاردهم رخ ندهد ولی این پدیده همیشه به دنبال افزایش ترشح هورمون LH است.

تست تعیین زمان تخمک گذاری مکث ۱۴ نسبت به ترشح زیاد هورمون LH حساس بوده و به طور دقیق و آسان زمان تخمک گذاری را تعیین مینماید . بدین ترتیب میتوان شانس بارداری را افزایش داد و یا با استفاده از روشهای جلوگیری, احتمال آنراکاهش داد. مزیت تست مکث ۱۴ استفاده از ادرار (به جای خون) جهت انجام تست است.

روش استفاده و نکات مورد نظر در هنگام استفاده از تست تخمک گذاری:

 زمان انجام تست

اگر به منظور باردار شدن از تست مکث ۱۴ استفاده می کنید بهترین زمان برای انجام تست دو تا سه روز قبل از میانه سیکل ماهانه می باشد. برای مثال اگر دوره سیکل شما ۲۸ روز است توصیه می شود از روز یازدهم تست را آغاز کنید. تست را روزانه تا زمان مثبت شدن (ظهور دو خط صورتی رنگ واضح) تکرار نمایید.

مثبت شدن تست به این معنی است تخمک در حدود ۲۴-۳۶ ساعت بعد آزاد می شود و لذا احتمال وقوع بارداری طی این زمان زیاد خواهد بود.

اگر به منظور جلوگیری از بارداری از تست تخمک گذاری استفاده می کنید. در صورتی که دو خط ظاهر شود (هرچند خط پایین تست کمرنگ باشد) شانس بارداری زیاد است و باید جلو گیری انجام شود و در صورتی که تنها یک خط ظاهر شود احتمال وقوع بارداری وجود ندارد.

نگهداری و پایداری

تست قبل از باز شدن از لفاف آلومینیومی در دمای اتاق تا پایان زمان انقضاء قابل استفاده می باشد.

نمونه گیری

جهت انجام تست بهتر است از ادرار میانه روز (۱۰ صبح تا ۴ بعداز ظهر) استفاده شود و ترجیحا از ادرار صبحگاهی استفاده نشود.

روش انجام آزمایش

مقداری ادرار را در یک لیوان یک بار مصرف بریزید. ارتفاع ادرار در لیوان باید حدود یک سانتیمتر باشد.

نوارتست را از بسته بندی خارج نموده و قسمتی از نوار را که با علامت فلش مشخص گردیده است. درظرف ادرار قراردهید. ادرار نباید از خط زیر فلش بالاتر رود.

مدت ۵-۷ دقیقه صبر نمایید. سپس مطابق شکل جواب رابخوانید.

بالشتک داخل بسته بندی رطوبت گیر است و کاربردی در انجام تست ندارد.

هرگز تست را بعد از گذشت ۱۰ دقیقه نخوانید

تفسیر نتایج

حالت های مختلف کیت به صورت زیر می باشد:

  • دو خط صورتی رنگ واضح بدین معنی است که تخمک گذاری طی ۲۴-۳۶ ساعت آینده انجام می شود و این مناسب ترین زمان برای نزدیکی است.
  • یک خط پر رنگ در بالا و یک خط بی رنگ و هاله ای در پایین بدین معنی است که به زمان تخمک گذاری نزدیک یا از زمان تخمک گذاری دور میشوید.
  • فقط یک خط پر رنگ در بالا بدین معنی است که در ابتدا و یا انتهای سیکل ماهانه قرار دارید و از زمان تخمک گذاری دور هستید, هیچ احتمالی برای وقوع بارداری وجود ندارد.
  • اصلا خطی ظاهر نشود و یا خط پایینی ظاهر شود و در بالا خطی ظاهر نشود، در این حالت تست باید تکرار شود.
منبع: نی نی نما
Thanks! You've already liked this
No comments