روانشناسی چیست؟

روانشناسی رشته نسبتا جدیدی است که هنوز مراحل تکاملی را می گذراند. با وجودی که انجمن روان شناسی آمریکا تا کنون ۵۳ زمینه مختلف روانشناسی را شناسایی کرده است، اما به دلیل تنوع رفتارهای انسانی، گرایش های تازه ای به طور مستمر در حال پدید آمدن هستند.

به دلیل آنکه روانشناسی با موضوعات دیگری از قبیل زیست شناسی، فلسفه، انسان شناسی و جامعه شناسی نیز ارتباط دارد، شاخه های جدید پژوهشی و کاربردی به طور مستمر در حال شکل گیری است.

از جمله این شاخه ها میتوان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

روانشناسی مدرسه (روانشناسی کودکان استثنایی) :

روانشناسی مدرسه (روانشناسی کودکان استثنایی) به تعریف کلیه مسایل مربوط به کودکان استثنایی ازجمله: کودکان تیزهوش تا کودکان عقب مانده ذهنی، کودکان نابینا و کم بینا، کودکان ناشنوا و کم شنوا، کودکان دارای ناتوانی های تکلمی، و کودکان دارای ناتوانی های حرکتی و ذهنی، و تمامی امور و تعاریف مربوط به پیشگیری و شناخت و آموزش این کودکان می‌پردازد.

روانشناسی بالینی:

روانشناسی بالینی به درک، پیش بینی و درمان نابهنجاری ها، ناتوانی ها و آشفتگی‌های شناختی، هیجانی، زیست شناختی، روان شناختی (اجتماعی و رفتاری) کمک می‌کند.
نقش‌های شش گانه آن نیز عبارتند از:

  • ارزیابی و تشخیص
  • مداخله و درمان
  • مشاوره، آموزش و نظارت بر کار روان درمانگرها
  • پژوهش و مدیریت

غالب کارهای روانشناس بالینی در راستای:

  • درمان و تشخیص
  • آموزش و پژوهش است

زیست روانشناسی:

زیست روان‌شناسی به تحلیل چگونگی تاثیر مغز و انتقال دهنده‌های عصبی بر:

  • رفتارها
  • افکار و احساسات

می‌پردازد. این رشته را می‌توان به صورت ترکیبی از روان‌شناسی پایه و علم اعصاب در نظر گرفت. این رشته با نام‌های دیگری چون روان‌شناسی زیست شناختی، روان‌شناسی فیزیولوژیک و علم اعصاب رفتاری نیز شناخته می‌شود.

روانشناسی رشد:

روانشناسی رشد به توصیف و تبیین تغییرات در طول زندگی فرد می‌پردازد و از رشته‌های مختلف زیست‌شناسی، جامعه‌شناسی، تعلیم و تربیت و پزشکی نیز در این رابطه کمک می‌گیرد. اگر چه روان‌شناسی رشد به تمام مراحل زندگی انسان از تولد تا مرگ می‌پردازد، اما بر کودکی و نوجوانی تأکید بسیاری دارد.

روانشناسی قانونی:

روانشناسی و پزشکی قانونی در مراحل رشد و تحول خود به اهداف یکدیگر نزدیک شده‌اند. در واقع هر دو رشته با مسئله انحراف اجتماعی سر و کار دارند که موجب ایجاد ناامنی در جامعه می‌شوند.

روانشناسی قانونی به بررسی علل رفتار فردی و تغییر این رفتارها در حیطه قانون می‌پردازد و تلاش می‌کند رفتارهایی که از لحاظ قانونی نابهنجار بشمار می‌روند مورد تحلیل و بررسی و مطالعه قرار دهد.

Thanks! You've already liked this
No comments