پوکی استخوان

یکی از ویران گرترین بیماری های دستگاه اسکلتی است که میتوان با فعالیت بدنی اصلاحش کرد پوکی استخوان با کاهش چگالی مواد معدنی استخوان بدن، افزایش خطر تغییر شکل های وضعیتی و شکستگی های استخوانی مشخص میشود. شیوع پوکی استخوان متاسفانه بالاست.

عارضه ی پوکی استخوان در صورتی ممکن است از دوره ی کودکی آغاز شود که تغذیه ی ناکافی و نداشتن فعالیت بدنی با یکدیگر ترکیب شوند و مانع از رسوب کافی مواد معدنی استخوانی شود.

و در بزرگسالی، مواد معدنی استخوان به تدریج کاهش مییابد و اگر مواد معدنی استخوان به اندازه کافی نباشد بعد ها فرد در طول زندگی در معرض خطر شکستگی استخوان قرار میگیرد.

در زنان به ویژه در دوره ی نوجوانی و اوایل دوران بلوغ، فشارهای اجتماعی میتواند اختلالات تغذیه ای را افزایش دهد که از پیامد آن رخ ندادن دوره ی قاعدگی که به نوبه ی خود میتواند سبب افزایش پوکی استخوان میشود. متوقف شدن دوره ی قاعدگی مانع از سنتز استروژن در بدن میشود و اثری محافظتی بر مواد معدنی استخوان در زنان دارد.

ترکیب رژیم غذایی، دستگاه غده ای؛و فعالیت ورزشی را اصطلاحا سه گانه ی ورزشی میگویند. نقش استروژن در این سه گانه باعث میشود که زنان بعد از یایسگی درمعرض خطر پوکی استخوان قرار گیرند.

فرض براین است که با استفاده از رژیم غذایی طبیعی و در زنان عملکرد دوره ی قاعدگی باعث میشود که زنان و مردان هردو کاهش مواد معدنی استخوانی کمتری داشته باشند. سالمندان با ورود به دوره ی سالمندی میتوانند این اصل مهم را با انجام فعالیت های ورزشی برقرار سازند.

موادمعدنی استخوانی بیشتر در آن دسته ار فعالیتهای ورزشی حفظ میشود که در آنها وزن بدن حمل میشود (برای مثال، پیاده روی، دویدن، اسکی) تا آن دسته از فعالیت های ورزشی که در آنها وزن کمتری حمل میشود (دوچرخه سواری، شنا)

هدف فعالیت های ورزشی در پیشگیری و درمان پوکی استخوان عبارتند از:

  • افزایش توده ی استخوانی در سالهای رشد و نمو
  • حفظ تودهی استخوان یا کاهش دفع استخوانی در بزرگسالی
  • کاهش خطر زمین خوردن در دوره ی پیری
Thanks! You've already liked this
No comments