معافیت سربازی: مشکلات سیستم ادراری و دستگاه تناسلی

با توجه به سوالات بسیاری که راجع به موارد معافیت سربازی با پزشکی پرسیده می‌شود، در اینجا سعی کردیم تا در حد امکان در مورد نوع معافیت‌ها در بیماری‌های کلیه، مجاری ادراری و دستگاه تناسلی بحث شود.

مشمولان خدمت وظیفه از نظر وضع جسمی و روانی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

 • دسته یکم: کسانی که از نظر جسمی و روانی سالم بوده و قادر به انجام خدمت دوره ضرورت می‌باشند.
 • دسته دوم: کسانی که به علت نقص عضو یا ابتلاء به بیماری از سلامتی کامل برخوردار نبوده اما قادر به انجام خدمت در امور غیر رزمی می‌باشند.
 • دسته سوم: کسانی که به علت ضعف مزاج یا عدم رشد و یا ابتلاء به بیماری جسمی یا روانی موقتاً قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نمی‌بانشد.
 • دسته چهارم: مشمولانی که به علت نقص عضو یا ابتلاء به بیماری جسمی یا روانی به طور دائم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نمی‌باشند.

مشمولان مبتلاء به بیماری‌های دستگاه ادراری تناسلی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا می‌باشند از معافیت‌های مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود.

بند ۱ . انسداد ادراری به دلایل عضوی یا عفونی یا فونکسیونی

 • در صورتی که برطرف کردن انسداد امکان پذیر باشد خدمات غیر رزمی
 • در صورت عدم امکان برطرف کردن انسداد معاف دائم

بند ۲ . برگشت ادرار به حالب‌ها:

 • اگر دو طرفی یا یک طرفه شدید باشد معاف دائم
 • یک طرفه و خفیف خدمات غیر رزمی

بند ۳ . بیماری‌های عفونی مزمن (سلی، میکروبی، انگلی، قارچی) مانند عفونت کلیه، لنگچه، حالب، مثانه، بیضه‌ها، مجاری ادرار هر یک به تفکیک معاف دائم

بند ۴ . سنگ‌های حالب، کلیه، پروستات، مثانه و سنگ‌های شاخ گوزنی و نفروکلسیوز

 • در صورتی که انسداد ایجاد کرده باشد معاف دائم
 • در صورت عدم ایجاد انسداد معاف از رزم

بند ۵ . سنگ‌های حالب، کلیه، مثانه عمل شده خدمات غیر رزمی

بند ۶ . تومورهای خوش‌خیم و بدخیم مجاری ادراری تناسلی معاف دائم

بند ۷ . بیماری‌های رتروپریتوان، فیبروزر رتروپریتوان، تومورهای خوش‌خیم و بدخیم و کیست‌های رتروپریتوان معاف دائم

بند ۸ . بیماری‌های طبی کلیه: سندروم نفروتیک، گلومر و لونفریت مزمن، پیلونفریت مزمن، بیماری‌های کلاژن کلیه، پروتئین اوری بیش از ۳۰۰ میلی‌گرم و هماتوری اسانسیل و نارسایی مزمن کلیه معاف دائم

بند ۹ . گلومرولونفریت و پیلونفریت حاد ۶ ماه معاف موقت

بند ۱۰ . هیدرونفروز و اتساع لگنچه معاف دائم

بند ۱۱ . نفرکتومی یک طرفه، نفرکتومی پارسیل و پیلوپلاستی معاف دائم

بند ۱۲ . کلیه نعل اسبی کلیه اکتوپیک داخل لگن، اکتوپی یک طرفه (یعنی هر دو کلیه در یک طرف قرار گرفته باشند) معاف دائم

بند ۱۳ . پتوزکلیه

 • درجه ۲ خدمات غیر رزمی
 • درجه ۳ معاف دائم

بند ۱۴ . هیپوپلازی و آپلازی و آژنزی کلیه معاف دائم

تبصره: هیپوپلازی یک طرفه و بدون علامت معاف از رزم

بند ۱۵ . کلیه میان اسفنجی معاف دائم

بند ۱۶ . فیستول سیستم اداری به دستگاه گوارش یا پوست معاف دائم

بند ۱۷ . نکروزکورتکس کلیه

 • در صورتی که منجر به نارسایی یا کم کاری کلیه شده باشد معاف دائم
 • در سایر موارد خدمات غیر رزمی.

بند ۱۸ . پیوند کلیه معاف دائم

بند ۱۹ . بیماری‌های عروقی کلیه مثل: آنوریسم شریان کلیوی، انفارکتوس کلیه، ترومبوز ورید کلیوی، فیستول شریانی وریدی، آنوریسم شریانی وریدی معاف دائم

بند ۲۰ . دوبلیکاسیون حالب در صورتی که بطور جداگانه تا مثانه ادامه داشته باشد معاف دائم

بند ۲۱ . مگااورتر خدمات غیر رزمی

بند ۲۲ . میدرواورتر معاف دائم

بند ۲۳ . اورتروسل یک طرفی یا دو طرفه خدمات غیر رزمی

بند ۲۴ . مثانه نوروژنیک معاف دائم

بند ۲۵ . کاهش ظرفیت مثانه به دلایل اعمال جراحی قبلی یا سیستیت و یا رادیوتراپی معاف دائم

بند ۲۶ . سیستکتومی توتال و پارسیل معاف دائم.

بند ۲۷ . تنگ کردن مثانه

 • بدون عارضه خدمات غیر رزمی
 • در صورتی که عارضه داشته باشد بر حسب عارضه اظهار نظر شود.

بند ۲۸ . از بین رفتن قدرت انقباضی کردن مثانه که منجر به بی‌اختیاری ادرار شود معاف دائم

بند ۲۹ . هیپوسپادیاس تنه آلت و میان دو راه معاف دائم (هیپوسپادیاز درجه یک مانع خدمتی ندارد)

بند ۳۰ . ایسپادیاس معاف دائم

بند ۳۱ . انواع فیستول‌های مجرا به تنه آلت، رکتوم و پرینه و اسکروتوم معاف دائم

بند ۳۲ . بیماری پیرونی

 • نوع شدید معاف دائم
 • نوع خفیف خدمات غیر رزمی

بند ۳۳ . دیورتیکول مجرا معاف دائم

بند ۳۴ . تنگی شدید مجرا، انواع والوهای مجرای خلفی، تومورهای خوش خیم و بدخیم مجرا، اورتریت‌های مزمن غیرقابل درمان معاف دائم

بند ۳۵ . بیماری‌های مقاربتی اگر در ناحیه انتهایی مجرا و آلت دفرماسیون ایجاد کرده یا به فیبروز و یا تنگی مجرا منجر شود معاف دائم

بند ۳۶ . هیدروسل

 • نوع حجیم معاف دائم
 • سایر موارد خدمات غیر رزمی

بند ۳۷ . واریکوسل

 • درجه ۱ و ۲ خدمات غیر رزمی
 • درجه ۳ معاف دائم

بند ۳۸ . تورسیون حاد بیضه ۶ ماه معاف موقت

بند ۳۹ . اکتوپی و یا فقدان بیضه

 • دو طرفه معاف دائم
 • یک طرفه خدمات غیر رزمی

بند ۴۰ . آتروفی شدید بیضه

 • دو طرفه معاف دائم
 • یک طرفه خدمات غیر رزمی

بند ۴۱ . هماتوسل حاد ۶ ماه معاف موقت

بند ۴۲ . شکستگی آلت خدمات غیر رزمی

بند ۴۳ . اپی‌دیدیمکتومی

 • دو طرفه معاف دائم
 • یک طرفه خدمات غیر رزمی

بند ۴۴ . فقدان آلت معاف دائم

بند ۴۵ . ترمبوقلبیت وریدهای سطحی آلت ۶ ماه معاف موقت

بند ۴۶ . دو جنسی معاف دائم

بند ۴۷ . بی‌اختیاری ادراری و شب ادراری به شرط ثبوت در بیمارستان‌های نیروهای مسلح معاف دائم

بند ۴۸ . تغیر مسیر ادراری با عمل جراحی معاف دائم

بند ۴۹ . هیدروسل طناب منوی، ایپدیدیمیت مزمن و کیست‌های طناب منوی خدمات غیر رزمی

Thanks! You've already liked this
No comments