تاثیر موسیقی بر انسان

تحقیقات نشان داده که موسیقی های آرام، آرام بخش هستند، احساسی که از گوش دادن به چنین موسیقی بوجود می آید معادل آرامشی است که از خوردن یک قرص ارامش بخشlحاصل می شد.

از آنجا که در این نوع موسیقی، شعری وجود ندارد، آهنگ و ریتم است که تاثیر گذار است و هر دو نیمکره مغز را درگیر جریان خود می کند.
بر طبق تحقیقات مشابه، موسیقی ممکن است تاثیر منفی نیز داشته باشد بر حسب اینکه موسیقی را خوب یا بد گوش بدهیم، می تواند تاثیر مثبت و یا مانند زهر در بدن عمل کند.

مطالعاتی که در زمینه تاثیر موسیقی بر رشد گیاهان انجام شده، نشان داده که برای مثال، موسیقی راک، رشد گیاه را متوقف می کند و بر عکس، موسیقی کلاسیک، باعث تسریع رشد گیاه می شود.

اصوات موسیقی از طریق گوش به مغز می رسد و حواس و عواطف را تحریک می کند و با ایجاد انرژی موجب فعالیت می شوند. موسیقی بر حسب ترکیب فواصل و ریتم دارای ارتعاشات خاصی هستند که با تحریکات ارتعاشات سلول های عصبی، احساس و انگیزه ای را تقویت و یا منتقل می سازد.

یا سستی و رخوت آن نقش موثری دارد. ریتم ملودی از هم جدا نیستند. ریتم ضربان قلب و نظم هر آهنگ و ملودی محتوا و خود آهنگ است که از ترکیب اصوات بوجود می آید.

روانشناسی موسیقی

طرفداران موسیقی بلوز دارای اعتماد به نفس بالا، مهربان و راحت هستند.

طرفداران موسیقی جز دارای اعتماد به نفس بالا، و راحت هستند.

طرفداران موسیقی کلاسیک دارای اعتماد به نفس بالا، خلاق، درونگرا و هستند.

طرفداران موسیقی رپ دارای اعتماد به نفس بالا و اهل گردش هستند.

طرفداران موسیقی اپرا دارای اعتماد به نفس بالا، خلاق و هستند.

طرفداران موسیقی کانتری و وسترن سخت کوش و اهل گردش هستند.

طرفداران موسیقی رِگِی دارای اعتماد به نفس بالا، خلاق، مهربان و راحت هستند و اصلا اهل سخت کوشی نیستند.

طرفداران موسیقی دنس خلاق و اهل گردش هستند، اما مهربان نیستند.

طرفداران موسیقی ایندی دارای اعتماد به نفس پایین و خلاق هستند، اما سخت کوش نیستند.

طرفداران موسیقی بالیوود خلاق و اهل گردش هستند.

طرفداران موسیقی راک یا هوی متال دارای اعتماد به نفس پایین، خلاق، مهربان و راحت هستند، اما سخت کوش نیستند.

طرفداران موسیقی پاپ دارای اعتماد به نفس بالا، سخت کوش، اهل گردش و مهربان هستند

Thanks! You've already liked this
No comments