نمونه سوالات آیین نامه اصلی رانندگی

با خواندن مطالب زیر میتوانید شانس بیشتری برای قبولی در آزمون آیین نامه اصلی داشته باشید. درادامه نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب نیز آورده ایم.

در اینجا چندین نکته در مورد گردش در رانندگی را میخوانیم .

قواعد گردش در تقاطع ها عبارتند از :

الف : برای گردش به راست باید با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیه ای که در جلو و عقب حرکت میکنند با فاصله ی کافی و مناسب و با استفاده از چراغ راهنما و یا با دادن علامت ، وارد خط عبور سمت راست شوند و به طور کامل ار کنار تقاطع بگذرند .

ب : برای گردش به چپ باید با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیه ایی که در جلو و عقب حرکت میکنند از فاصله ی کافی و مناسب چراغ راهنما استفاده نموده و یا با دادن علامت وارد مسیر مجاز سمت چپ شده به طوری که پس از ورود به تقاطع ، وسیله ی نقلیه در حدود مرکز تقاطع قرار گیرد و سپس با رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه ایی که مستقیم و در مسیر و محل مجاز در حرکتند با حداقل سرعت به چپ گردش نمایند به نحوی که پس از ورود به خیابان مورد نظر در مجاورت محور وسط آن قرار گیرند .

پ : برای گردش به چپ در راه های بیرون شهر که منحصر به دو خط عبور رفت و برگشت بوده و مانع فیزیکی وسط جاده وجود نداشته باشد ، رانندگان وسایل نقلیه موظفند وسایل نقلیه را در شانه ی راه و در صورت نبودن ان در منتهی الیه سمت راست راه متوقف نموده و سپس با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیه ای که به طور مستقیم در حال حرکت میباشند و با استفاده از چراغ راهنما و یا با دادن علامت اقدام به گردش نمایند .

نمونه سوالات آیین نامه آیین نامه اصلی رانندگی :

سوال ۱ : متداول ترین نوع پارک در شهر ها کدام مورد میباشد ؟

الف : پارک دوبل

ب : پارک بغل

ج ” پارک پل

د : هیچکدام

جواب : گزینه ی الف

 

سوال ۲ : هنگام پارک کردن در سرازیری که دارای جدول میباشد فرمان را باید به کدام سمت بچرخانید ؟

الف : مستقیم

ب : چپ

ج : راست

د : هیچکدام

جواب : گزینه ی ج

 

سوال ۳ : حداقل از چه فاصله ای در بزرگراه باید راهنما زد ؟

الف : ۵۰

ب : ۷۰

ج : ۱۰۰

د : ۱۵۰

جواب : گزینه ی ج

 

سوال ۴ : به هنگام گردش به راست کدام یک از موارد زیر را باید رعایت کرد ؟

الف : علامت دادن با چراغ راهنمای سمت از فاصله ی ۱۰۰ متری

ب : توجه به جریان ترافیک و عابرین

ج : توجه به دوچرخه سواران و موتور سواران میان خودرو و جدول

د : تمام موارد

جواب : گزینه ی د

 

سوال ۵ : غالبا میخ های زرد رنگ در چه محل هایی نصب میشوند ؟

الف : در محل ورودی و خروجی آزادراه ها

ب : در باند کاهش سرعت

ج : در بادند افزایش سرعت

د : در مسیر رفت و برگشت جاده ها و در سمت چپ مسیر

جواب : گزینه ی د

 

سوال ۶ : حرکت با دنده خلاص در سرپایینی چه خطراتی در پی خواهد داشت ؟

الف : موجب سرعت گرفتن خودرو شده و دنده سخت جا میرود

ب : ترمز گرفتن و هدایت خودرو مشکل میشود

ج : سیستم کلاچ آسیب میبیند

د : موارد یک و دو

جواب : گزینه ی د

 

سوال ۷ : سبقت گرفتن بر سر پیچ های تند و سربالایی ها به چه علت ممنوع است ؟

الف : نامحدود بودن دید راننده

ب : کم بودن میدان دید

ج : اختلال در ترافیک

د : عدم کشش خودرو

جواب : گزینه ی ب

 

سوال ۸ : معاینه  و ازمایش فنی وسایل نقلیه شامل چه مواردی است ؟

الف : تشخیص اصلت

ب : سلامت زیست محیطی

ج : سلامت فنی تجهیزات و ایمنی

د : همه ی موارد

جواب : گزینه ی د

 

سوال ۹ : موقعی که اتومبیل خود را پارک میکنید نباید …….

الف : چرخ ها را به سمت جدول قرار دهید

ب : در دنده بگذارید

ج : ترمز دستی را بکشید

د : مانع سایر استفاده کنندگان راه شوید

جواب : گزینه ی د

 

سوال ۱۰ : چرا در جاده پرترافیک باید از خودروی جلویی فاصله ی بیشتری گرفت ؟

الف : برای جلوگیری از خستگی چشم ها

ب : چون این کار باعث روان شدن جریان ترافیک میگردد

ج : برای کاهش خطر حادثه و تصادف زنجیده ایی

د : هیچکدام

جواب : گزینه ی ج

 

سوال ۱۱ : در سه راه حق تقدم عبور با وسیله ی نقلیه ای است که …….

الف : به صورت مستقیم و در سمت مسیر مجاز حرکت میکند

ب : به سمت راست گردش میکند

ج : در طرف راست وسیله ی نقلیه ی دیگر قرار دارد

د : موارد ۲ و ۳ صحیح میبتشد

جواب : گزینه ی الف

 

سوال ۱۲ : کدام گزینه در مورد یدک کشی نادرست است ؟

الف : وسیله ی ترابری آسیب دیده باید دارای سیستم فرمان و ترمز سالم باشد

ب : عمل یدک کشی در ساعات مجاز انجام شود

ج : وسایل ترابری که دارای مسافر میباشد نمیتواند وسیله را یدک بکشد

د : هر وسیله ی ترابری میتواند همزمان دو وسیله ی دیگر را یدک بکشد

جواب : گزینه ی د

 

سوال ۱۳ : آیا نشاندن کودک در صندلی ردیف اول خودرو مناسب است ؟

الف : بله . با این کار لذت بیشتری از دیدن مناظر اطراف میبرد

ب : در صورت رعایت احتیاط اشکالی ندارد

ج : خیر این کار باعث حادثه و مجروح شدن میشود

د : اگر به همراه یک فرد مسن تر بشیند اشکالی ندارد

جواب : گزینه ی ج

 

سوال ۱۴ : حداکثر سرعت مجاز انواع سواری و وانت بار ها در آزاد راه های برون شهری ……….. میباشد .

الف :۱۱۰ کیلومتر بر ساعت

ب : ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت

ج : ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت

د : ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت

جواب : گزینه ی د

 

سوال ۱۵ : حداکثر سرعت در خیابان های شریان اصلی ……….و در خیابان های شریان فرعی ………. کیلومتر بر ساعت است .

الف : ۱۰۰-۸۰

ب : ۸۰-۱۰۰

ج : ۵۰ -۶۰

د : ۶۰ -۵۰

جواب : گزینه ی د

 

سوال ۱۶ : مفهوم تابلوی زیر چیست ؟

الف : انتهای حداقل سرعت

ب : ابتدای حداقل سرعت در بزرگراه

ج : حداکثر سرعت در خط های عبور

د : حداقل سرعت در خط های عبور

جواب : گزینه ی د

 

سوال ۱۷ : تابلوی زیر نشان دهنده ی چیست ؟

الف : خروجی سمت چپ

ب : عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز

ج : فرعی از سمت چپ

د : جهت نما در راه اصلی

جواب : گزینه ی ب

 

سوال ۱۸ : مفهوم تابلوی زیر چیست ؟

الف : عبور اسب سوار ممنوع

ب : عبور وسایل نقلیه ممنوع

ج : عبور وسایل نقلیه بدون موتور ممنوع

د : عبور گاری ممنوع

جواب : گزینه ی د

نکات دیگر آیین نامه اصلی :

در سه راه ها حق تقدم عبور با وسیله ی نقلیه ایی است که به طور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز حرکت میکند حتی اگر عرض خیابانی که مسیر ان است از عرض راه تلاقی کننده کمتر باشد .

رانندگان وسایل نقلیه هنگام عبور از معابر و گذرگاه های تنگ و یا پرجمعیت و یا هنگامی که بیش از ۵۰ متر مقابل آنها دیده نمیشود ، مکلفند آهسته و با سرعت مطمئن حرکت کنند و در صورت احتمال وقوع حادثه یا اخلال در نظم و مزاحمت برای پیادگان ، بر حسب مورد ، حرکت وسیله ی نقلیه را کند یا آن را متوقف سازد .

در میدان هایی که به وسیله ی علائم مشخص شده اند رانندگان وسایل نقلیه باید از سمت راست آنها گردش نمایند و حرکت در خلاف جهت تعیین شده ممنوع است مگر آنکه به وسیله ی علائم دیگر عبور از سمت چپ مجاز اعلام شود .

http://سوالات-آیین-نامه.com

Thanks! You've already liked this
No comments