ژست عکاسی

اگر شما هم از کسانی هستید که هنگام عکس گرفتن، مثل چوب خشک شده و ژست گرفتن بلد نیستید، این مطلب برای شما مناسب است. یکی از نکات اصلی در عکاسی مدلینگ اعتماد به نفس و ریلکس بودن است. بسیار مهم است که به هیچ وجه هول نشده و به خود مسلط باشید. چند نفس عمیق بکشید و دستها، پاها و گردن را شل و رها بگذارید. اگر بزرگسال و درشت اندام هستید، تمام رخ نایستید. بهترین حالت برای شما عکسهای ایستاده و حالت بدن بصورت سه رخ است. پای جلو را روی پنجه بگذارید تا انحنای خوبی در اندامتان ایجاد شود و سر را کمی به یک طرف مایل کنید.

در خصوص ژست عکس مردانه بهتر است یا یک دست را داخل جیب کرده یا اگر لباس رسمی و کت و شلوار پوشیده اید، با یک دست لبه کتتان را به آرامی بگیرید.

برای ژست عکس دخترانه اگر اندام ظریفی دارید، می توانید روی زمین بنشینید، یک پا را خم کرده روی زمین گذاشته و پای دیگر را عمود روی زمین قرار دهید. آرنج را روی زانو گذاشته و سر را به انگستان دست تکیه دهید. اگر هم درشت اندام هستید باز هم مدلهای ایستاده برای شما بهتر است.

در ژست عکاسی دونفره و اصطلاحا ژست زن و شوهری نزدیک به هم بایستید. آقا می تواند پشت خانم ایستاده، یک دست را روی کمر و دست دیگر را روی بازوی خانم قرار دهد. خانم هم کمی سر را به عقب متمایل کرده و دستها را روی هم و جلوی شکم، بطور نمایشی قرار دهد. از دیگر ژست عکسهای زن و شوهری نشستن خانم یا آقا روی صندلی و ایستادن دیگریست. آقایانی که بسیار قد بلندند، بهتر است روی صندلی بنشینند و خانم در کنارشان بایستد. برای عکس پرتره خانم می تواند کمی خم شده، دست ها دور شانه آقا حلقه کند و سرش را کمی به سر همسر نزدیک کند. به این شکل هم حس عکس تقویت شده و هم دو عکس متفاوت می توان ثبت کرد.

Thanks! You've already liked this
No comments