کودک خود را تشویق کنید که تمرین کند

قبل از اینکه اسم کودکتان را در کلاسی بنویسید، اطمینان حاصل کنید که او می‌فهمد که در حال پذیرفتن یک تعهد است. از معلم، مربی یا مشاور بخواهید که به کودک بگوید که چقدر باید تمرین کند و چگونه باید تمرین کند و نیز این نکته را به کودک گوشزد کنید انجام این کار بدون یادآوری های مکرر والدین، وظیفه و مسئولیت اوست، سپس روش زیر را به کار گیرید:

به کمک یکدیگر برنامه ای تنظیم کنید.

به کودک اجازه دهید که مناسبترین زمان را برای تمرین انتخاب کند و او را تشویق کنید زمانی را انتخاب کند که حواس پرتی های کمتری داشته باشد. برنامه روی پیانو یا جایی که دروس باید تمرین شوند، نصب کنید.

یک جدول بکشید و آن را همراه یک زمان سنج تایمر یا ساعت در جایی که او تمرین می‌کند، نصب کنید، این کار به عنوان یک عامل انگیزه بخش عمل می‌کند تا ساعاتی را که صرف تمرین میکند، افزایش دهد.

او را وادار کنید که هر روز دقایقی را که صرف تمرین کرده است، پاداش یادداشت کند.

نقاط را به وسیله خطوط به هم وصل کنید تا نماینگر افزایش یا کاهش زمان تمرین ها باشد.

از زمان سنج استفاده کنید. استفاده از یک تایمر به کودک کمک می کند تا بفهمد چه مدت مشغول تمرین بوده است و اگر آن را روی مدت زمانی که برای تمرین در نظر گرفته شده است تنظیم کند، با به صدا درآوردن زنگ متوجه می شود که باید از تمرین دست بکشد.

کار کودک را با تقویت مثبت پاداش دهید. بعد از اینکه کودک تمرین کردن را به پایان رسانید؛ به او اجازه دهید کاری را که دوست دارد، انجام دهد.

Thanks! You've already liked this
No comments