هنگامی که جدایی برای زوج مطرح شده است

بسیاری از زوج‌ها که احساس می‌کنند رابطه آن با تنش شدیدی روبرو است، و یکی از دو طرف یا هر دو طرف پیشنهاد جدایی یا طلاق را می دهند، معمولا از روبرو شدن با موضوعات اجتناب می کنند. ممکن است چنین پیشنهاداتی در یک مشاجره شدید به عنوان شلیک از طرف کسی که صحنه را ترک می‌کند، مطرح شود.

به هر حال زن و شوهر از معنای درست جملات رد و بدل شده مطمئن نیستند. یک تهدید؟ یک پرسش؟ یک تصمیم؟ آیا جمله ای از روی عصبانیت است و زمانی که آرام می شود، به سادگی از آن دست می کشد؟

درک این موضوع بسیار ساده است که چرا این زوج ها به ندرت وقت برای بررسی کامل مشکلات خود پیدا می کنند. و در عین حال ترس ها افزایش و خیالات غیرمنطقی رشد می‌یابد. زمانی که این زوج ها برای درمان مراجعه می‌کنند، معمولاً تجارب زیادی از بی اطمینانی همراه با درماندگی دارند.

همچنین ممکن است آنان کاملاً درباره آشکار کردن ترس های خود برای یکدیگر دچار اضطراب باشند.

اگر این زوج ها زودتر برای گرفتن کمک مراجعه کنند و با مشکلات به شکل مشترک روبرو شوند بسیاری از آنان می‌توانند از جدایی پیشگیری کنند و رابطه خود را بهبود بخشند. در چنین رابطه ای که به آن رابطه همراه با شکنجه نیز می توان اطلاق کرد، زن و شوهر در شروع صحبت با یکدیگر که همراه با ترس های فراوان ناگفته و مکتوب است، نیاز به توجه دقیق درمانگر دارند.

معمولاً این زوج نیاز به حمایت درمانگر در انتخاب نقطه شروع دارند. تقریباً زوج ها نیاز به کمک درمانگر به عنوان تسهیل کننده برای کسب تجربه در جلسه دارند، تا بتوانند صحبت با یکدیگر را آغاز کنند. از سوی دیگر فشار زیادی از طرف زن و شوهر وجود دارد که فورا پاسخی برای این تنگنا بیایند.

این پرسش می تواند در قالب هدف مثبت و با نیت خوب در درمان، چارچوب بندی، و پاسخ به تدریج کشف شود، سپس می توان فشار زن و شوهر درباره این پرسش را گام به گام در زمینه‌های رابطه مشکل‌دار و رنج آور هدایت کرد.

ترجیح داده می‌شود در این شرایط درمانگر در موقعیت حاشیه ای قرار گیرد. درمانگر نباید خود به این پرسش پاسخ دهد؛ پاسخ هایی که تاکید بر شدت مشکلات آنان و جدیت چنین تصمیماتی می کند، فقط می تواند توسط درمانگر مطرح شود.

چارچوب مثبت جایگزین می تواند نشانگر این موضوع باشد که آنان می‌خواهند برای یافتن راهی جهت خروج از این دوره دردناک که هردو تجربه می کنند، به یکدیگر کمک کنند. با تعیین جداول زمان بندی برای بحث، همراه با دستور جلسه ای که برای بحث در جلسه مشخص شده است، درمانگر روشی را به آنان پیشنهاد می کند تا با دقت به سوالات مطرح شده پیرامون تداوم رابطه شان توجه کنند.

ممکن است کار در جلسه نیاز به بسیاری از مهارت های توصیف شده داشته باشد تا مطمئن شویم که زن و شوهر با مهارت های لازم برای انجام بحثها مجهز شده اند. در اینجا نیز، درمانگر بایستی زوج را تشویق کند تا با بحث های ساده و قابل کنترل شروع کنند، و بعدا برای بالا رفتن از کوه مشکلات اقدام کنند.

Thanks! You've already liked this
No comments