توصیف رفتار حسادت‌آمیز در واژه‌های سنتی

در جایی که یکی از دو طرف از حسادت شکایت می‌کند، معمولا رابطه به اشکال زیر مطرح است. یکی از دو طرف شکایت می کند که دیگری دارای یک، یا چند رابطه خارج از ازدواج است.

اغلب مرد، فرد شکایت کننده است و اعتقاد راسخ او این است که زن او را فریب می دهد؛ دلایل را که به عنوان نمونه مطرح می‌کند چند دقیقه دیر رسیدن از محل کار به خانه، گذاشتن گوشی تلفن به محض ورود او به اتاق و لبخندزدن به یک مرد در محیط‌های عمومی است.

ممکن است این اعتقادات از هذیان سرچشمه بگیرد، یا گاهی نیز ممکن است این شک را برانگیزد که او موضوع را درست درک کرده است.

ممکن است همسر فرد حسود عادت استنطاق را به وجود آورده باشد تا درباره فعالیت های روزانه همسر از پرسش های تکراری و وسواس آمیز بکند، و او را متهم نماید که با رفیق خود این طرف و آن طرف می رود.

معمولاً همسر حسود دل شکسته، غمگین و تسکین ناپذیر است.

ممکن است او شروع به وارسی دفتر روزانه، کیف و لباس زیر همسر کند تا نشانه های داشتن رابطه با فرد دیگر را پیدا کند.

ممکن است او احساس کند که فرد دیگر را می‌شناسد، یا ممکن است احساس کند او یکی از چند نفری است که امکان ایجاد این رابطه را دارند.

از سوی دیگر، معمولاً زن در مقابل این اتهامات مبهود و وحشت زده می شود.

احتمالا او وقت زیادی را صرف کرده تا سعی کند، به همسر خود بقبولاند که هیچ یک از اتهامات او منطقی و واقعی نیست.

سپس ممکن است او به خاطر نگرش به احساس همسر، عصبانی، خسته یا مضطرب شود و تا حدی نیز بتواند وفاداری خود به همسر را به اثبات برساند.

گریه و التماس های همسر هیچ فایده‌ای ندارد، اتهام از سوی یک طرف و انکار و دلیل آوردن طرف دیگر، الگوی ویژه چنین زوجی است.

همسر غیر حسود و صاحبنظران علت آن را نوعی بیماری می دانند. این زوج دارای این ویژگی ها هستند که ما سعی در چهارچوب بندی و چالش آن داریم.

Thanks! You've already liked this
No comments