ملاک‌های شیدایی در کودکان

شیدایی یکی دیگر از مشکلات دوران نوجوانی است که همانند دیگر اختلالات روانی در میان خانواده ها دیده می شود. این اختلال دارای بعد های مختلفی می باشد که قصد داریم درباره هر یک از آنها در این مقاله توضیح دهیم. چهار بعد هم شیدایی کودکان و نوجوانان عبارتند از:

سطح فعالیت

کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال دوقطبی بسیار فعال می شوند و در آنها، اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه نیز مشاهده می‌شود؛ از این رو ممکن است رفتارهای خطرآفرین همراه با سطح فعالیت زیاد داشته باشند. به طوری که شدت و میزان این رفتارهای خطرآفرین فراتر از اندازه‌ای است که در مرحله بهنجار تحولی کودک وجود دارد.

تحریک پذیری

یکی از مشکلات شیدایی در کودکان، این است که آنها دارای دوره های جنجال برانگیز خطرناکی می باشند که اغلب به صورت روزانه رخ می دهند و غیر قابل پیش بینی هستند.

در این حالت کودکان به سختی آرام می شوند و ممکن است از نظر فیزیکی به اطرافیان خود آسیب برسانند؛ آسیب هایی مانند گاز گرفتن، هل دادن، چنگ انداختن کتک زدن. خشم و خشونت نیز در این حالت بسیار شایع است؛

بلندپروازی

فرد معتقد است که استعداد خاصی دارد، حتی در مواقعی که هیچ گونه ظرفیت، مهارت و توانایی ای در آن زمینه ندارد. ممکن است کودک یا نوجوان اظهار کند که قدرتی همانند یک ابر مرد یا سوپرمن یا ابر انسان دارد و می تواند مشکلات تغذیه ای و گرسنگی را در جهان حل کند.

اگرچه این دو اعتقاد در مراحل خاصی از تحول حالت بهنجار دارند، اما بلندپروازی در حالت شیدایی پایدارتر و غیر واقع گرایانه تر است. برای مثال نوجوانی که باور دارد استعداد خاصی دارد، باید مبتنی بر دارا بودن واقعی آن استعداد باشد نه دارا بودن استعداد به صورت خیالی و تصوری.

فزون خواهی جنسی

از دیگر مشکلات شیدایی در کودکان بی بند و باری جنسی در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال دو قطبی مرتبط است. نوجوانان اغلب در حالت شیدایی، بارها دست به خود ارضایی می زنند یا مشغولیت ذهنی ای به لطیفه ها و توصیه های جنسی بی ادبانه، مبتذل و رک پیدا می‌کنند.

Thanks! You've already liked this
No comments