ارسال مطلب

دوستان عزیز از طریق اکانت تلگرام FarzandAdmin شما می‌توانید مطالب خود را جهت بازبینی برای تیم تحریریه مجله ارسال نمایید. مطالب شما در صورت رعایت موازین پس از بررسی با ذکر منبع در مجله منتشر خواهد شد. اطلاعات هویتی شما تنها جهت هماهنگی‌ها نزد ما به امانت می‌ماند و به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.