تاثیر موسیقی بر انسان

تحقیقات نشان داده که موسیقی های آرام، آرام بخش هستند، احساسی که از گوش دادن به چنین موسیقی بوجود می آید معادل آرامشی است که از خوردن یک قرص ارامش بخشlحاصل می شد.

Thanks! You've already liked this
No comments