۵ نکته برای آوردن نوزاد از بیمارستان به خانه پس از زایمان

زمانی که نوزاد متولد می شود، والدین از شدت خوشحالی در آسمان هفتم سیر می کنند، اما زمانی که باید بیمارستان را ترک کنند و نوزاد را به خانه ببرند دست پاچه می شوند که چگونه قرار است از او مراقبت کنند.

Thanks! You've already liked this
No comments