جمع و جور کردن اتاق بچه‌ها غیرممکن نیست!

مرتب کردن اتاق فرزندان خردسال و تشویق آنها به انجام این کار، شاید یکی از طاقت فرسا ترین کارهای دنیا باشد.

Thanks! You've already liked this
No comments