استفاده از موبایل کودکان

با توجه به امکاناتی که یک گوشی هوشمند در اختیار نوجوانان و کودکان قرار می دهد کنترل هایی که بر استفاده کودکان از موبایل نیز اعمال می شود باید هم زمان به روز شود.

Thanks! You've already liked this
No comments