راهنمای انتخاب و ساخت اسم شرکت

انتخاب اسم شرکت یک پروسه مهم برای پیشرفت و افزایش درآمد در شرکت می باشد که باید در زمان انتخاب آن دقت کافی را به عمل آورد تا اسم انتخاب شده برای شرکت نمایانگر اهداف آتی شرکت باشد و باعث شهرت هرچه بیشتر شرکت شود .

Thanks! You've already liked this
No comments