الگوی خوبی برای کودکان باشید

رفتارهای پدر و مادر مثل الگو برای کودکانشان عمل می کند. بهترین راه برای آموزش دادن به کودکان این نیست که تنبیه شان کنید یا به آن ها جایزه بدهید، بلکه باید رفتار درستی داشته باشید تا الگوی مناسبی به آن ها ارائه کنید.

Thanks! You've already liked this
No comments