بارداری در دوران قاعدگی امکان پذیر است؟

باور نادرستی در میان بانوان وجود دارد: اگر در دوران قاعدگی ارتباط جنسی برقرار شود، امکان باردار شدن وجود ندارد.

Thanks! You've already liked this
No comments